Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СКОМПАНОВАННЫЕ).docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

2.3 Порядок унесення змін до посадових інструкцій

Посадова інструкція є постійно діючим документом, однак за необхідності до неї може бути внесено зміни та/або поправки.

Зміну до посадової інструкції може бути внесено тільки на підставі наказу керівника підприємства. Якщо зміни, що вносяться, пов'язані зі зміною істотних умов праці (режиму роботи, найменування посади, категорії, суміщення професій тощо), то працівника необхідно повідомити про це не пізніше ніж за два місяці до набрання чинності зазначеними змінами (ст. 32 КЗпП).

Наказ про внесення зміни до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці тощо.

Зміни в посадових інструкціях також можуть бути пов'язані зі змінами в Довіднику стосовно назви посади, змісту завдань та обов'язків, зміни кваліфікаційних вимог, уточнення професійної термінології тощо.

Наказ про внесення зміни погоджують із посадовими особами, які погоджували конкретну посадову інструкцію.

У випадку зміни найменування підприємства, структурного підрозділу чи професійної назви роботи (посади) посадові інструкції підлягають перевиданню.

На практиці може виникнути потреба в унесенні деяких поправок до тексту посадової інструкції. Це може бути пов'язано з виявленими незначними недоліками, наприклад: помилками в написанні, неправильним застосуванням розділових знаків чи окремих елементів графічних зображень, формулювань, що можуть вплинути на правильне розуміння тексту тощо, тобто поправка не змінює положень документа. Така поправка вноситься розробником посадової інструкції без затвердження керівником.

На закінчення нагадаємо, що згідно з Переліком № 41 посадові інструкції підлягають постійному зберіганню за місцем розробки, а на підприємствах та у структурних підрозділах, яким їх направлено для керівництва, — протягом трьох років після заміни новими. Проекти посадових інструкцій, а також документи, що утворюються в процесі їх підготовки: довідки, висновки, доповідні записки тощо, — підлягають зберіганню протягом трьох років після затвердження, а після закінчення цього строку може бути знищено в установленому порядку.

Должностная инструкция делопроизводителя

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Фамилия И.О. ________________ «________»_____________ ____ г.

1. Общие положения

1.1. Делопроизводитель относится к категории технических исполнителей. 1.2. Делопроизводитель назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора компании.  1.3. Делопроизводитель подчиняется непосредственно генеральному директору / начальнику документационного обеспечения организации / заведующему канцелярией.  1.4. На время отсутствия делопроизводителя его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 1.5. На должность делопроизводителя назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: образование — высшее, неполное высшее или среднее специальное, стаж аналогичной работы от полугода, знание делопроизводства, программ Microsoft Office.  1.6. Делопроизводитель руководствуется в своей деятельности: - нормативными правовыми актами, положениями, инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению делопроизводства на предприятии; - Инструкцией по делопроизводству и работе архива на предприятии; - Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка; - приказами и распоряжениями руководства; - настоящей должностной инструкцией.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.