Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
76
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

Критерії оцінки до мк 1

Завдання передбачає 2 відкритих питання, які оцінюються у 20 балів та 10 тестів, що оцінюються у 20 балів.

Таблиця 1. Шкала оцінювання завдань МК 1

Завдання

Кількість балів

 1. Відкрите питання

10 балів

 1. Відкрите питання

10 балів

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

Таким чином, підсумкова кількість балів складає 40.

Критерії оцінки до мк 2

Завдання передбачає 2 відкритих питання, які оцінюються у 20 балів та 10 тестів, що оцінюються у 20 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання завдань МК 1

Завдання

Кількість балів

 1. Відкрите питання

10 балів

 1. Відкрите питання

10 балів

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

 1. Тест

2 бали

Критерії оцінки до іспиту (для студентів заочного факультету)

Завдання передбачає 5 відкритих питань, які оцінюються у 100 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання завдань іспиту

Завдання

Кількість балів

 1. Відкрите питання

20 балів

 1. Відкрите питання

20 балів

 1. Відкрите питання

20 балів

 1. Відкрите питання

20 балів

 1. Відкрите питання

20 балів

Таким чином, підсумкова кількість балів складає 100.

Переклад підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни в оцінку за національною шкалою та шкалою ЕСTS здійснюється згідно з таблицею 4.

Таблиця 4. Зіставлення суми балів з оцінками за шкалами - національною та EКTС

Сума балів за всі види навчальної діяльності при вивченні дисципліни під час семестру

Оцінка EКTС

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену

90 - 100

A

«Відмінно»

82 - 89

B

«Добре»

74 - 81

C

64 - 73

D

«Задовільно»

60 - 63

E

35 – 59

FX

«Незадовільно» *

0 - 34

F

«Незадовільно» **

Примітки:

* - з можливістю повторного складання;

** - з обов'язковим повторним вивченням дисципліни.

Рекомендована література Основна:

 1. Акулов В.Б. Теорія организации: учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с.

 2. Беляев А. А. Системология организации : учебник / А.А. Беляев, З.М. Коротков; под ред. М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 182 с.

 3. Латфуллин Г.Р. Теория организации / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб. : Питер, 2004. - 395 с.

 4. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.

 5. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. - К.: Знання, 2008.- 319 с.

 6. Радченко Я.В., Смирнов З.А. Теория организации. ГУ. - М. : ЗАО Финстатинформ,2000. - 212 с.

 7. Смирнов З.А. Теория организации. - М.: Инфра-М, 2003. - 248 с.

 8. Теория организации / Т.Ю. Приходько, В.И. Приходько. - СПб. : Питер, 2004. - 269 с.