Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
76
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

Основні положення

Головною метою методичних рекомендацій щодо виконання завдань практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» є озброєння студентів практичними та вмінням застосувати теоретичні знання на практиці.

Головними завданнями, що мають бути вирішені, є:

- оволодіння знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо;

 • вивчення основних організаційних теорій;

 • вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;

- засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;

 • набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;

 • набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій.

Тематичний зміст завдань практичних занять

п/п

Теми і зміст практичних занять

Обсяг практичних занять

(ак. год.)

1

Методологічні засади теорії організації

1

2

Основні організаційні теорії та моделі

2

3

Організація як система

2

4

Організація як соціум

2

5

Організаційний процес

2

6

Самоорганізація

2

7

Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

2

8

Організаційне проектування

2

9

Культура організації

1

Тема 1. Методологічні засади теорії організації Контрольні питання

 1. Дайте визначення поняття "організація".

 2. Які є підходи до розуміння організації?

 3. Що є первинним: організація як система чи організація як процес?

 4. Які є класифікації законів організації?

 5. Як формулюється закон синергії? Охарактеризуйте його зміст.

 6. Назвіть основні показники ефекту синергії.

 7. Сформулюйте закон розвитку організації.

 8. Як виявляється закон самозбереження в різних систе­мах - соціальних та біологічних?

 9. Які параметри впливають на рівень самозбереження ор­ганізації?

 10. Наведіть формулювання закону розвитку.

 11. Охарактеризуйте зміст закону інформованості-впорядкованості.

 12. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в органі­зації?

 13. Який взаємозв'язок законів організації?

 14. Наведіть класифікацію принципів організації.

 15. Які є загальні принципи організації та яка їх роль в управлінні організацією?

 16. Як проявляється принцип слабкої ланки?

 17. Охарактеризуйте етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння.

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі Контрольні питання

 1. Назвіть основні напрями розвитку теорії організації.

 2. Охарактеризуйте класичну організаційну теорію.

 3. Розкрийте зміст теорії інститутів та інституційних змін.

 4. Охарактеризуйте зміст популяційно-екологічної (еволюційної) теорії.

 5. Розкрийте зміст тектології О. Богданова.

 6. Назвіть основні моделі організацій.

 7. Розкрийте сутність та значення сучасної організаційної парадигми.

 8. У чому проявляється практична спрямованість сучасної організаційної парадигми?