Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
76
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

Структурні ознаки гнучкості

Звернемося до структурних ознаками гнучкості. Узагальнена структура ГВС включає в себе гнучкі виробничі модулі (ГВМ) - програмно-кероване технологічне обладнання, здатне працювати в складі системи. Автоматичні транспортні модулі (ATM) забезпечують обслуговування ГВМ, доставляючи на них предмети праці з складської системи і повертаючи на неї продукцію чи здійснюючи обмін предметами праці між ГПМ. Складська система також зберігає набір змінного оснащення, необхідної при перебудові ГВС на випуск нової продукції. Оснащення доставляється до ГПМ за допомогою автоматичного транспортного модуля. До складу ГВС можуть також входити промислові роботи в якості допоміжного, обслуговуючого обладнання. Крім того, спостерігається тенденція до використання в ряді випадків промислових роботів як гнучкі виробничі модулі. Роботу всіх елементів системи координує автоматизована система управління, до складу якої входять центральна ЕОМ та обчислювальна техніка, що забезпечують внутрімодульное управління. Великі можливості щодо забезпечення гнучкості містить в собі ієрархічність управління ГВС. Ієрархічні системи відрізняються складною поведінкою, ними важко управляти, однак вони набагато ефективніше систем лінійної структури, зокрема тому, що немає необхідності пропускати дуже великі потоки інформації через один пункт управління. Ієрархічна структура управління гнучкими виробничими системами дозволяє економити витрачаються ресурси за рахунок того, що елементам нижніх рівнів надається деяка свобода вибору рішень.

Елементи верхнього рівня, хоча і обумовлюють цілеспрямовану діяльність елементів нижніх рівнів, керують нею не повністю. Таким чином, раціонально розподіляються зусилля з прийняття рішень між елементами різних рівнів. З цього також випливає, що ієрархічність як структурний ознака набирає певні заємовідносини з ознаками на функціональній стратегії, такими, наприклад, як оптимізація виробничого процесу. Ієрархічність ГВС розглядається і в більш широкому сенсі слова, наприклад, як технологічне компонування системи, що включає центральні склади та проміжні накопичувачі. Структурна гнучкість передбачає і перебудови, що зачіпають технологічне компонування і конструктивні зв'язки всієї системи в цілому або окремих елементів.

Серед таких перебудов: переналагодження для обробки нової деталі в межах заданої номенклатури; перебудова для випуску нової продукції; перебудова в разі непередбачених ситуацій, наприклад при виході з ладу частини обладнання. Такі перебудови супроводжуються зміною оснащення, зміною кількості обладнання, зайнятого у технологічному процесі, зміною його компонування, зміною видів виробничих механізмів. Характерними структурними ознаками ГВС є модульність обладнання, розгалуженість транспортних комунікацій, резервування обладнання.

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

1. Внутрішнє середовище організації. Методи дослідження внутрішнього середовища організації.

2. Зовнішнє середовище організації. Методи дослідження зовнішнього середовища (зовнішній моніторинг).

3. Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.