Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-11-2015_22-33-12 / Реферат Неменущая.docx
Скачиваний:
400
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
518.71 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра: технології та організації ресторанного бізнесу

Спеціальність: Готельна і ресторанна справа

Реферат

з дисципліни: Інноваційні технології продукції ресторанного господарства

на тему: «Основні принципи організації раціонального харчування і технологія продуктів для дітей»

Виконала: студентка групи СГР-15

Неменуща А. О.

Перевірив: к.т.н., доц. Чуйко А. М.

Харків 2015

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………4

Ролзділ 1 Сучасні вимоги до раціонального харчування дітей. Характеристика і особливості дитячого харчування залежно від віку……………………………5

    1. Сучасні вимоги до раціонального харчування дітей…………………5

    2. Характеристика і особливості дитячого харчування залежно від віку

1.2.1 Раціональне харчування як основа нормального розвитку дитячого організму. Норми харчування…………………………………..6

1.2.2 Фізіологічні основи харчування дітей……………………………6

1.3 Нормативно-правова база, що регулює питання організації дитячого харчування………………………………………………………………………..13

РОЗДІЛ ІІ Організація раціонального харчування для дітей раннього віку (до 1 року), дошкільного віку (1-6 років), шкільного віку (6-17 років)……………………………………………………………………………...14

2.1 Організація раціонального харчування дітей раннього віку (до 1 року)………………………………………………………………………………14

2.1.1 Вигодовування дитини віком до 6 місяців……………………...14

2.1.2 Вигодовування та харчування дитини віком 6-12 місяців……..15

2.2 Організація раціонального харчування дітей дошкільного віку (1-6 років)……………………………………………………………………………...18

2.3 Особливості харчування дітей у віці 7-17 років……………………..22

РОЗДІЛ ІІІ Особливості технології харчових продуктів, кулінарних, борошняних кондитерських виробів і напоїв для дитячого харчування: вимоги до сировини, технологічних способів обробки сировини, напівфабрикатів та готових виробів, що задовольняють вимогам дошкільного і шкільного віку……………………………………………………………………………..…25

3.1 Вимоги до сировини, що використовується при виробництві продуктів, призначених для дитячого харчування……………………………..25

3.2 Вимоги до технологічних способів обробки сировини, напівфабрикатів та готових виробів, що задовольняють вимогам дошкільного і шкільного віку…………………………………………………………………..25

3.3 Вимоги до продуктів харчування промислового виробництва, призначених для дітей раннього віку……………………………………...……27

3.4 Основні вимоги до виробництва дитячого харчування……………28

3.5 Вимоги до етикетування дитячого харчування……………………..29

3.6 Вимоги до продуктів, які використовуються для приготування дитячого харчування у навчальних та оздоровчих закладах…………………..30

3.7 Вимоги до готових страв та виробів…………………………………30

РОЗДІЛ ІV Особливості технології страв із гідробіонтів, мꞌяса, птиці, овочів, круп, бобових, сиру та яєць у дитячому харчуванні………………………………………………………………………..32

4.1 Особливості технології виготовлення холодних страв і закусок для дитячого харчування…………………………………………………………….32

4.2 Особливості технології виготовлення перших страв для дитячого харчування……………………………………………………..…………………33

4.3 Особливості технології виготовлення страв і гарнірів з овочів для дитячого харчування…………………………………………………………….35

4.4 Особливості технології виготовлення страв з круп, бобових і макаронних виробів для дитячого харчування…………………………………36

4.5 Особливості технології виготовлення гарячих страв з риби і нерибної водної сировини для дитячого харчування…………………………..37

4.6 Особливості технології виготовлення гарячих страв з м'яса і птиці для дитячого харчування………………………………………………………...39

4.7 Особливості технології виготовлення страв з яєць та сиру для дитячого харчування…………………………………………………………….40

4.8 Особливості технології виготовлення солодких страв та напоїв для дитячого харчування…………………………………………………………….40

РОЗДІЛ V Основні принципи складання меню для харчування дітей раннього віку (до 1 року), дошкільного віку (1-6 років), шкільного віку (6-17 років)……………………………………………………………………………...43

5.1 Основні принципи складання меню для харчування дітей раннього віку (до 1 року)…………………………………………………………………...43

5.2 Основні принципи складання меню для харчування дітей дошкільного віку (1-6 років)…………………………………………………….44

5.2.1 Особливості складання меню для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах……………………………………………….46

5.3 Основні принципи складання меню для харчування дітей шкільного віку (7-17 років)…………………………………………………………………..49

5.4 Характеристика дієтичного дитячого меню……………………….50

Висновки та рекомендації……………………………………………………….52

Список використаних джерел…………………………………………………..53

Додатки…………………………………………………………………………...55

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Характер харчування дітей привертає увагу як науковців, так і громадськості в багатьох країнах світу. Серед факторів зовнішнього середовища, що забезпечують здоров’я і гармонійний розвиток дітей, одне з провідних місць займає раціональне харчування, складене з урахуванням особливостей дитячого організму. 

Вважають, що правильний режим і раціон харчування відіграє важливу роль з точки зору профілактики різних захворювань. Це особливо актуально в дитячому віці у зв’язку з високою інтенсивністю обмінних процесів зростаючого організму. Незбалансоване харчування є однією з причин погіршення стану здоров’я і фізичного розвитку дітей та підлітків, зокрема порушень імунного статусу, пов’язаних з виникненням багатьох захворювань, збільшення числа дітей із затримкою росту і зниженою масою тіла, зростання захворювань органів травлення, ожиріння. 

Дослідженнями встановлено, що важкий характер дитини є результатом неправильного харчування, тоді як правильне харчування покращує розумові здібності, розвиває пам’ять дітей і полегшує процес навчання. І, нарешті, здоров’я нації визначається здоров’ям дітей. У зв’язку з цим актуальним є вивчення фактичного харчування дітей для розробки науково обгрунтованих рекомендацій щодо поліпшення структури харчування.

Мета роботи – детально дослідити особливості харчування дітей різного віку.

Відповідно до мети можна визначити наступні завдання:

1) ознайомитись з особливостями та сучасними вимогами, що висуваються до раціонального харчування дітей;

2) дізнатись про організацію раціонального харчування дітей раннього, дошкільного та шкільного віку;

3) розглянути основні вимоги до сировини та технологічних способів її обробки, напівфабрикатів та готових виробів, що задовольняють вимогам дошкільного і шкільного віку;

4) дослідити особливості технології страв із гідробіонтів, мꞌяса, птиці, овочів, круп, бобових, сиру та яєць у дитячому харчуванні;

5) вивчити основні принципи складання меню для харчування дітей різного віку.