Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Рекомендована література

Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП 0.00-1.28-97. – К.: Основа, 1997, С. 62…149.

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 166…199.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 177…226, 243…309.

Змістовий модуль 4 Пожежна безпека у галузі (на автомобільному транспорті) Тема 6 Пожежна безпека на автомобільному транспорті

Актуальність питань пожежної безпеки на автомобільному транспорті; статистика пожеж, втрати від пожеж.

Фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості. Причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні та вірогідні. Категорії вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів. Класи приміщень і зон галузевих об’єктів.

Заходи та засоби системи попередження пожежі, обґрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об’єктах.

Заходи та засоби системи пожежного захисту на галузевих об’єктах, міжгалузеві та галузеві нормативи щодо заходів й засобів системи пожежного захисту на галузевих об’єктах, обґрунтування і вибір заходів і засобів системи захисту для галузевих об’єктів.

Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі. Організація служби пожежної безпеки у галузі, її функції. Навчання працівників із питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини на галузевих об’єктах. Державний нагляд і відомчий контроль із питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах. Дії працівників галузевих об’єктів на випадок виникнення пожежі.

Вимоги пожежної безпеки для підприємств автомобільного транспорту. Організаційні заходи з забезпечення пожежної безпеки. Відповідальність і обов’язки керівників. Організація підготовки працівників підприємств з питань пожежної безпеки.

Вимоги пожежної безпеки при утриманні територій, будівель приміщень і споруд. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості. Утримання територій, приміщень та евакуаційних шляхів і виходів. Протипожежні перешкоди.

Вимоги протипожежної безпеки до інженерного устаткування. Вимоги з утримання технічних засобів пожежного зв’язку, установок пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння. Вимоги з утримання пожежної техніки та основних засобів гасіння пожеж. Норми забезпечення первинними засобами пожежогасіння. Вимоги до протипожежного водопостачання.

Вимоги пожежної безпеки до транспортних засобів. Вимоги до оснащення дорожніх транспортних засобів первинними засобами пожежегасіння. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації транспортних засобів. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації спеціалізованих транспортних засобів, газобалонних автомобілів. Вимоги пожежної безпеки при заправленні та зберіганні автомобілів.

Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті ТО і ПР дорожніх транспортних засобів. Загальні положення. Столярні і теслярські роботи. Фарбувальні роботи. Зварювальні роботи.

Вимоги пожежної безпеки для складського господарства. Матеріальні склади. Склади легкозаймистих і горючих рідин. Склади горючих газів. Склади хімічних речовін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.