Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка сучасні транспортні технології.doc
Скачиваний:
126
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
713.22 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни

«сучасні транспортні технології»

за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу

для студентів спеціальності 7.01010401 (8.01010401) «Професійна

освіта (транспорт)»

Київ НТУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни

«сучасні транспортні технології»

за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу

для студентів спеціальності 7.01010401 (8.01010401) «Професійна

освіта (транспорт)»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ___ від “___” ________ 2011 р.

Київ НТУ 2011

Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Сучасні транспортні технології» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності 7.01010401 (8.01010401) «Професійна освіта (транспорт)» / Укл.: І. В. Хмельов. — К.: НТУ, 2011. — 20 с.

Укладач: Хмельов Ігор Володимирович, к.т.н., доцент

Навчальне видання

© І. В. Хмельов, 2011

© Національний транспортний університет, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5

лабораторно-практичних занять 5

2. Відвідування спеціалізованих виставок 7

3. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 8

Практична робота № 1 8

Характеристика засобів укрупнення вантажних місць (ЗУВМ) 8

Практична робота № 2 10

Визначення техніко-експлуатаційних характеристик (ТЕХ) 10

автотранспортних засобів (АТЗ) 10

Практична робота № 3 12

Формування спрощеної моделі собівартості перевезень 12

Практична робота № 4 15

Аналіз показника результативності технологічного впливу 15

автотранспортного засобу (АТЗ) при розгоні 15

Практична робота № 5 17

Аналіз впливу схеми розташування вантажу в кузові та конструктивних параметрів сідельного тягача на вертикальне навантаження ведучих коліс 17

4. Демонстрація кінофільмів 20

Список рекомендованої літератури 21

ВСТУП

Дисципліна «Сучасні транспортні технології» відноситься до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих. Викладається на п’ятому курсі (9 семестр). Загальний обсяг дисципліни – 108 годин, в тому числі 45 годин – лекції, 15 годин – лабораторно-практичні заняття, 48 годин – самостійна робота студентів.

Предметом дисципліни «Сучасні транспортні технології» є:

- створення наукового фундаменту, аналітичного апарату та логічного мислення для вивчення організаційної, аналітичної, дослідницької та управлінської діяльності майбутніх інженерів автотранспорту;

- визначення наукових понять, структури, розрахункових схем та математичних моделей критеріїв аналізу процедур та процесів транспортних технологій з урахуванням характеристик носіїв технологічних ресурсів автотранспорту та видів експлуатації автомобіля як носія технічних ресурсів.

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань, на основі яких вони зможуть отримати поглиблену підготовку з експлуатації та ремонту місцевого та автомобільного транспорту.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати та уміти:

- визначати структуру спеціалізованого рухомого складу;

- формувати спеціалізацію рухомого складу в залежності від структури вантажів;

- аналізувати вплив експлуатаційних факторів на продуктивність автомобіля і собівартість перевезень;

- особливості перевезень різних видів вантажів;

- визначати техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу на маршруті;

- визначати норми витрати палива в залежності від умов експлуатації рухомого складу;

- методику, обмеження і критерії вибору раціонального маршруту перевезення вантажу;

- визначати осьові навантаження транспортних засобів в залежності від схеми розміщення вантажу в кузові;

- визначати економічну ефективність проектів перевезень.

У ході занять використовуються активні методи навчання. Студентам читають лекції, проводять з ними лабораторно-практичні заняття, організовують екскурсії на спеціалізовані виставки, проводять групові та індивідуальні консультації. З метою активізації навчального процесу, організації самостійної роботи, студентам рекомендується написання рефератів, контрольних робіт, участі в наукових конференціях тощо. Лекційний курс поєднується із семінарськими заняттями, яким передує самостійна робота студентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.