Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка переддипл практ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
95.74 Кб
Скачать

11

Навчально-науковий центр

Професійно-технічної освіти

Академії педагогічних наук україни

Методичні вказівки

До проведення переддипломної практики

Спеціальність: 5.03060101 „організація виробництва”

Київ 2011

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії

Протокол № 1 „ 13 ” вересня 2010 року

Укладач: Волошин А.М.

Методичні вказівки до переддипломної практики студентів

Спеціальність 5.03060101 „Організація виробництва”.

ННЦ ПТО АПН України, -К:2010

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики

Спеціальність: 5.03060101 «Органiзацiя виробництва»

Кваліфікація: менеджер в торгівлі транспортними засобами та їх ремонті

Термін навчання – 2 роки

1. Загальні положення

  1. Виробнича практика проводиться для студентів 3 курсу денної форми навчання, спеціальності „Організація виробництва” Профілізація „Автосервіс” протягом 3 тижнів весняного періоду в строки, передбачені навчальним планом.

  2. Практика проводиться на виробничій базі підприємств різних форм власності, які надають сервісні послуги з технічного обслуговування та ремонту переважно легкових автомобілів, в подальшому - автосервісні підприємства /АСП/, з якими укладені відповідні договори.

  3. Робоча програма виробничої практики складена на основі програми підготовки молодших спеціалістів "Організація виробництва" і у відповідності з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ №93 від 8 квітня 1993 року.

  4. Практика закінчується деференційним заліком і оцінюється на /відмінно, добре, задовільно/ тільки за наявності правильно оформленого звіту про практику.

2. Мета практики

Виробнича практика є невід'ємною частиною навчального процесу і має на меті практичну підготовку майбутніх молодих спеціалістів до самостійної роботи в умовах автосервісу, набуття ними навичок організаційної і виховної роботи у діючому трудовому колективі, закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі автосервісного підприємства.

3. Завдання практики

  1. Завершення вивчення конструкції сучасних вітчизняних та іноземних автомобілів, оволодіння практичними методами виконання ТО і Р, оволодіння навичками складання технологічних карт на ТО і Р агрегатів і системи автомобілів.

  2. Вивчення структури АСП у цілому, структури його служб і підрозділів, схем керування, штатів, посадових обов'язків інженерно-технічних і керівних робітників, ділової документації, кількісних та якісних характеристик АСП.

  3. Вивчення системи організації, планування, керування, і взаємодії між службами і відділами АСП., забезпеченість і стан ВТБ.

  4. Вивчення використання при роботі АСП принципів наукової організації праці, механізації трудомістких процесів, охорони праці, методів техніко-економічного планування, шляхів забезпечення якості механічного обслуговування та ремонту легкових автомобілів.

  5. Отримання практичних навичок роботи при реалізації технічних і організаційних завдань, постійно існуючих і періодично виникаючих перед АСП у процесі виробничої діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.