Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Рекомендована література

Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП 0.00-1.28-97. – К.: Основа, 1997, С. 18…46.

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 60…72, 80…132.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 61…123.

Змістовий модуль 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі (на автомобільному транспорті)

Тема 4 Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму у галузі

Аналіз умов праці у галузі та травмонебезпечними факторами щодо характерних технологічних процесів і обладнання.

Виробничий травматизм у галузі, статистичні дані, динаміка останніх років, порівняльна оцінка. Аналіз виробничого травматизму у галузі за окремими факторами (професіями, віком, статтю тощо). Розподіл виробничого травматизму у галузі за причинами, травмуючими факторами, тощо. Характерні обставини виробничих травм у галузі за окремими причинами та травмуючими факторами, приклади, аналіз. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму у галузі.

Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання дорожніх транспортних засобів. Загальні вимоги. Вимоги безпеки щодо системи управління транспортними засобами, до гальмівної системи. Оціночні критерії технічного стану системи управління і гальмівної системи. Нормативні документи з вимогами до технічного стану системи управління та гальмівної системи.

Вимоги безпеки до технічного стану автобусів і легкових автомобілів. Приготування цих видів транспортних засобів до роботи. Додаткові вимоги до вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів. Додаткові вимоги до газобалонних автомобілів. Додаткові вимоги до спеціалізованих транспортних засобів.

Вимоги безпеки до устаткування, пристроїв, інструменту ТО і ПР. Підйомники, домкрати. Конвеєри. Спеціалізоване устаткування. Пристрої. Інструмент.

Рекомендована література

Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП 0.00-1.28-97. – К.: Основа, 1997, С. 46…61.

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 132…168.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 173…177, 195…198.

Тема 5 Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму у галузі

Заходи й засоби підвищення безпеки технологічних процесів і обладнання характерних для галузі виробництв.

Обґрунтування першочергових напрямів профілактики виробничого травматизму у галузі – на базі статистичних даних щодо травматизму у галузі й аналізу характерних нещасних випадків.

Заходи та засоби попередження виробничого травматизму щодо окремих напрямів, причин та факторів травматизму.

Галузеві об’єкти підвищеної небезпеки. Нормативні документи щодо їх устрою та безпечної експлуатації. Система нарядів-допусків при експлуатації галузевих об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок оформлення нарядів, відповідальні особи та їх обов’язки, порядок виконання робіт і закриття нарядів.

Безпечність технологічних процесів і устаткування, утримання приміщень, устаткування та засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, нагляд та контроль за виконанням вимог безпеки як заходу щодо профілактики виробничого травматизму у галузі.

Вимоги безпеки при зберіганні транспортних засобів. Вимоги безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів. Миття автомобілів, агрегатів, вузлів та деталей. Перевірка технічного стану транспортних засобів. Обов’язкові роботи технічного обслуговування та ремонт. Додаткові вимоги при обслуговування та ремонті автомобілів, що працюють на газовому паливі.

Безпечне обслуговування і ремонт приладів системи живлення. Вимоги до приміщень дільниць з технічного обслуговування і ремонту системи живлення. Шиномонтажні роботи. Вулканізаційні роботи. Зварювальні роботи. Мідницькі роботи. Роботи фарбувальні та антикорозійної обробки. Акумуляторні роботи. Ковальсько–ресорні роботи. Кузовні роботи. Оббивальні роботи.

Вимоги безпеки при застосуванні шкідливих речовин. Застосування етилованого бензину. Застосування антифризу та гальмівних рідин.

Основні вимоги безпеки при роботі на верстатах.

Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів. Підготовка до виїзду, рух по території підприємства та робота на лінії. Правила безпечного перевезення пасажирів. Безпечна робота транспорту на маршрутах. Правила перевезення вантажів. Техніка безпеки при роботі вантажних автомобілів з причепами, а також автомобілів-самоскидів. Безпека при транспортуванні кожного із класів вантажів. Безпека при перевезенні вантажів великих розмірів.

Основи безпечної експлуатації газобалонних автомобілів. Вимоги до їх технічного стану, безпечне заправлення газом. Правила зберігання транспортних засобів, що працюють на газі. Особливості технічного обслуговування та ремонту газобалонних автомобілів. Додаткові вимоги до транспортних засобів, що працюють на газовому паливі.

Додаткові вимоги при експлуатації автомобілів у відриві від основної бази.

Вимоги безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні вантажів. Загальні вимоги. Навантаження, розвантаження та перевезення вантажів. Вимоги до навантажувално-розвантажувальних площадок. Підйомно-транспортні роботи. Стропальні та такелажні роботи. Робота на авто- та електронавантажувачах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.