Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Тема 6 Пожежна безпека на автомобільному транспорті

1. Організація пожежної безпеки в державі

2. Організація пожежної безпеки на підприємствах автомобільного транспорту

3. Відповідальність і обов’язки керівників підприємств автомобільного транспорту з пожежної безпеки

4. Організація підготовки працівників з питань пожежної безпеки. Дії працівників при виникненні пожеж

5. Категорії приміщень по вибухопожежонебезпечності

6. Види протипожежних перешкод

7. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території підприємств

8. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання приміщень, евакуаційних шляхів і виходів

9. Методи гасіння пожеж та протипожежні засоби

10. Вимоги протипожежної безпеки до інженерного обладнання

11. Побудова та принцип дії та призначення вогнегасників

12. Автоматичні системи гасіння пожеж

13. Вимоги до протипожежного водопостачання

14. Пожежна сигналізація. Види сповіщувачів

15. Евакуація людей при пожежах

16. Вимоги до оснащення дорожніх транспортних засобів первинними засобами пожежегасіння

17. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації газобалонних автомобілів

18. Вимоги пожежної безпеки при зберіганні транспортних засобів

19. Вимоги пожежної безпеки при заправленні транспортних засобів

20. Пожежна безпека при обслуговуванні та ремонті транспортних засобів

21. Пожежна безпека при виконанні акумуляторних робіт

22. Пожежна безпека при виконанні шиномонтажних і вулканізаційних робіт

23. Пожежна безпека при виконанні ковальсько-мідницьких робіт

24. Пожежна безпека при виконанні зварювальних робіт

25. Пожежна безпека при виконанні деревообробних робіт

26. Пожежна безпека при виконанні фарбувальних робіт

27. Вимоги пожежної безпеки для складів легкозаймистих і горючих речовин

28. Вимоги пожежної безпеки для складів горючих газів

4.3 Тематика та зміст рефератів з дисципліни

Кожен студент має можливість виконати письмову самостійну роботу та представити її у вигляді реферату по кожному змістовному модулю згідно завдань, які наведені у табл. 4. Таким чином, підготувавши та захистивши кожне завдання для самостійної роботи, студент має змогу отримати певну кількість балів.

Таблиця 4

Теми рефератів з дисципліни “Охорона праці в галузі”

Змістовий модуль

Тема реферату

Кіль-кість балів

ЗМ 1 Система управління охороною праці в галузі, ії складові та функціонування (на автомобільному транспорті)

Організація охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту

7

ЗМ 1 Система управління охороною праці в галузі, ії складові та функціонування (на автомобільному транспорті)

Порядок розслідування та обліку дорожньо-транспортних пригод

7

ЗМ 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі (на автомобільному транспорті)

Техніка безпеки при обслуговуванні та ремонті транспортних засобів

7

ЗМ 4 Пожежна безпека у галузі (на автомобільному транспорті)

Організація пожежної безпеки на підприємствах автомобільного транспорту

7

Всього за 11 семестр

28

Вимоги до змісту та оформлення реферату:

1. У рефераті потрібно розкрити суть проблеми, викласти свій погляд на обрану проблему.

2. Структура реферату: титульна сторінка з вказаними темами, прізвищем автора, назвою навчального закладу, кафедри, вступ, розділи (питання), висновки та список використаної літератури.

3. Обсяг реферату – до 10 сторінок рукописного тексту (формат А4).

4. На занятті студент усно викладає основні думки теми реферату.

5. Оцінюється реферат та виступ студента викладачем за прийнятою шкалою оцінок.

Порядок подання та захисту реферату: звіт про виконання подається у вигляді зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка та внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (обсягом до 10 аркушів); подається викладачеві, який читає лекційний курс та приймає екзамен не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.); оцінка є обов’язковим і враховується під час виведення підсумкової оцінки за навчальний курс. Виключає списування, дублювання робіт, сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.