Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Рекомендована література

Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП 0.00-1.28-97. – К.: Основа, 1997, С. 5…17.

Бортницький П.І. Організація охорони праці на автомобільному транспорті: Навч. посібник. – К.: НТУ, 2003, С. 6…95.

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 16…44.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 12…39.

Змістовий модуль 2 Проблеми фізіології, гігієни

праці та виробничої санітарії у галузі

(на автомобільному транспорті)

Тема 2 Стан умов праці у галузі

Аналіз умов праці на автомобільному транспорті за показниками шкідливості та небезпечності. Вплив факторів виробничого середовища у цехах і дільницях АТП (повітря робочої зони, шумового клімату, освітлення, вібрації, промислових випромінювань) на функціонування організму і його систем в процесі праці – поле компетенції гігієни праці як науки. Основні шкідливі і небезпечні фактори на автомобільному транспорті.

Оцінка важкості роботи працівників за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу, згідно гігієнічної класифікації. Класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу у галузі.

Професійні захворювання, захворювання, спричинені виробничими факторами, характерна загальна захворюваність працівників галузі. Причини та фактори захворювань за приведеними вище групами. Статистика захворюваності та її соціально-економічні наслідки в галузі.

Рекомендована література

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 44…59.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 63…71, 132…147.

Тема 3 Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу

Обгрунтування першочергових напрямів щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженності трудового процесу. Гігієнічні особливості найбільш поширених методів ТО і ПР на автомобільному транспорті.

Аналіз і обґрунтування в умовах галузі раціональних заходів і засобів щодо удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості. Застосування доцільних режимів праці та відпочинку, раціональна організація трудового процесу і робочих місць, механізація та автоматизація, удосконалення технологічних процесів і обладнання як фактори зменшення важкості та напруженості виробничого процесу.

Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індувідуального захисту працюючих від дій характерних для галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

Раціональні заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища: мікроклімат, склад повітря робочої зони, шумовий клімат, виробничі вібрації, освітлення тощо. Технічні рішення щодо реалізації цих заходів: системи опалення, кондицювання повітря, вентиляційних систем різного призначення, систем освітлення, засобів захисту від шуму та вібрацій.

Види вентиляції. Розрахунок кількості шкідливих речовін у відпрацьованих газах двигунів. Розрахунок вентиляції.

Освітлення і електробезпека. Технічні способи та засоби реалізації вимог до виробничого освітлення. Природне освітлення. Вікна і світлові ліхтарі. Штучне освітлення. Джерела освітлення та світильники, їх класифікація та маркіровка. Вибір світильників. Норми освітлення виробничих приміщень і теріторії підприємств. Розрахунок освітлення.

Дія електричного струму на організм людини. Класифікація виробничих приміщень по електробезпеці. Захист від враження електричним струмом.

Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств, споруд, до виробничих і допоміжних приміщень. Санітарно-побутові приміщення. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами в залежності від складу і кількості шкідливих виділень та характеру технологічних процесів.

Загальні вимоги. Територія. Розміри санітарно-захисних зон в залежності від класу підприємств. Гранично-допустимі викиди в навколишнє середовище, заходи по обмеженню викидів. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на території, стоянки транспортних засобів.

План-схема руху транспорту і пішоходів. Ширина проходів і проїздів. Дорожні знаки. Габарити наближення. Обмеження швидкості руху транспортних засобів.

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень. Вимоги до приміщень, де використовуються особливо шкідливі речовини. Приміщення і площадки для зберігання автомобілів. Приміщення для технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. Оглядові канави і естакади. Контрольно-технічні пункти. Паливороздавльні пункти, пости випуску й зливу газу. В’їзди і виїзди.

Опалення. Системи опалення. Водопостачання, каналізація, транспортні комунікації.Основи водного законодавства. Норми витрат води на виробничі та господарсько-побутові потреби. Вимоги до питної води. Види каналізації. Оборотне водопостачання на підприємствах автомобільного транспорту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.