Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Danilenko.doc
Скачиваний:
279
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
849.41 Кб
Скачать

3.2.Львівська академія мистецтв

Передумови розвитку дизайнерської освіти у Львові складалися з давніх часів. : з XIV століття там функціонувала цехова форма навчання. То була повноцінна, І на ті часи, система художньої освіти, збудована на синтезі ремесел і мистецтва. Особливо прискорено розвивалася художньо-промислова освіта в Західній Україні у цілому та у Львові зокрема, починаючи з XIX століття. Рівень розвитку деяких художньо-промислових шкіл був досить високий. Існує чимало свідчень про те. Ось, наприклад, яким було переконання доктора В.Екснера — радника австрійського цісарського двору з питань художньо-промислової освіти: найздібніша і найзацікавле-ніша молодь з усіх регіонів Австро-Угорщини «горнеться саме до галицьких та буковин­ських шкіл». Він дійшов такого переконання після офіційних відвідин найголовніших з них. Це відбувалося у 90-ті роки XIX століття. Недарма в той період пішла «мода» на декорування у гуцульському та покутському стилі приватних покоїв вищих посадових чинів австрійського цісарського двору та високопоставлених гостей з Німеччини, котрі відвідували Галичину. У ті ж 90-ті роки деякі відомі австрійські художники, окремі професори архітектури з Відня надсилали на різноманітні конкурси у Львові проекти меблів, камінів, керамічних виробів із яскраво вираженою українською народною стилістикою. Престиж галицького декоративно-ужиткового мистецтва був високий.

Тож підвалини для подальшого розвитку у Львові художньо-промислової освіти були, звичайно, міцні. У місті діяла художньо-промислова школа, потім так звана «Вільна Академія мистецтв». Окремі митці засновували приватні школи та студії, як вже зазначалося. Навіть під час світової війни українською інтелігенцією у Львові створюється Академія мистецтв.

І ось 1946 року сталінською владою відкривається Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Відкритий він був з метою підготовки кадрів для оздоблен­ня архітектурних споруд, усіляких середовищних об'єктів символікою сталінізму, аби заганяти європейський Львів у дружні обійми напівазійської імперії. Та історія рухала­ся своїм ходом і, звичайно ж, Львівський інститут став згодом цілком європейською академією мистецтв, де розвиваються нині і дизайнерські пагони.

Одним з таких пагонів є дизайн одягу. Він розвивається під орудою кафедри моде­лювання костюму, яку було створено 1972 року (завідувачем кафедри є нині професор О.Коровицький). Але раніше, з 1959 року, відділення моделювання костюма існувало при кафедрі художнього текстилю.

Львівська школа моделювання костюма сягає своїм корінням традицій народного одягу та професійного кравецького ремесла, що було добре розвинене у містах та міс­течках галицького краю. Велику роль у становленні школи відіграли традиції львівських кравецьких ремісничих шкіл, робітень, ательє з виготовлення одягу, взуття, головних уборів та ювелірних прикрас. Свого часу вони розвивалися під чималим впливом австрійських та польських художніх осередків.

Теперішня кафедра у Львові гармонійно поєднує розвиток підготовки студентів у галузі промислового моделювання із розвитком здатності своїх вихованців до ство­рення яскравих авторських модельєрських концепцій. Кафедра розширює свої можли­вості, започатковуючи нові спеціалізації: «моделювання трикотажних виробів», а також «художні вироби зі шкіри та інших матеріалів», які існують з 1987 року.

Графічний дизайн у Львівській академії мистецтв представлений кафедрою, яка зветь­ся «Промислова графіка», з 1994 року. Але ж, звичайно, галузь прикладної графіки у Львові розвивалася здавна. Це і друкарня Івана Федорова XVI століття, і згодом робо­та шкіл рисунка і малярства, відділи графіки Иистецько-промислової школи тощо. Нині ж молода кафедра промислової графіки розпочинає підготовку фахівців. Вона поєднує вишкіл з традиційних академічних дисциплін та роботу в класичних графічних техніках із вивченням сучасних технологій виготовлення графічної продукції, орієнтуючи навчаль­ні завдання на сучасні вимоги ринку. Завідувачем кафедри є доцент Л.Лебідь-Коровай.

36

Дизайн середовища акумулюється у Львівській академії мистецтв на кафедрі проекту­вання інтер'єрів. Вона є найстарішою в Україні кафедрою цього профілю. Існує з 1946 року {нині завідувачем є професор Р.Студницький).

Передісторія ж галузі сягає в більш давні часи — це кошикарські школи, які виготов­ляли меблі та різноманітні деталі для інтер'єрів і розташовані були у Львові й інших містах і містечках Галичини.

Нині на кафедрі працюють досвідчені педагоги. Сучасне розуміння проектування інтер'єру пов'язується ними здебільшого з декоративними підходами. Кафедра готує фахівців у галузях проектування інтер'єрів житлових, громадських та сакральних споруд, проектування малих архітектурних форм, експозицій виставок та викладання професійно-орієнтованих дисциплін у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах.

У цілому ж обличчя Львівської академії мистецтв визначають, як відомо, монумен­тальне та декоративно-ужиткове мистецтво у вигляді таких його розгалужень, як монументально-декоративний живопис, монументально-декоративна скульптура, художня кераміка, художнє скло, художні вироби з металу, художній текстиль та інші. Так само як обличчя Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури в Києві визначається теж не дизайном, а, у даному випадку, класичними видами образо­творчого мистецтва — станковим живописом, станковою скульптурою, станковою гра­фікою. Але поруч із цим у Київській академії успішно розвивається і графічний дизайн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]