Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Danilenko.doc
Скачиваний:
275
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
849.41 Кб
Скачать

6.3. Основні гілки сучасного дизайну

Велика кількість спеціалізацій сучасного дизайну об'єднується трьома основними його гілками — дизайном промислових виробів, графічним дизайном, дизайном середовища.

Дизайн промислових виробів — художньо-проектна діяльність, спрямована на роз­робку промислових виробів з високими споживчими якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших предметів та їх комплексів для подальшого виготов­лення промисловим способом. Сюди входять побутові речі, промислові прилади, апара­ти, верстати, засоби транспорту, меблі, одяг і т.п. Дизайн промислових виробів вимагає від фахівця всебічної підготовки. Необхідно поєднувати професійне художнє чуття із знаннями з інженерно-технічної галузі, ергономіки, маркетингу, екології та багатьох інших дисциплін.

Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність, основним засобом якої є графі­ка. Мета цієї діяльності — візуалізація інформації, призначеної для масового поширен­ня за допомогою поліграфії, кіно, телебачення, а також створення графічних елементів для промислових виробів і предметного середовища. Залежно від об'єкта розробки існують різновиди графічного дизайну: газетно-журнальна графіка, системи візуальної комунікації; проектування www-публікацій, телевізійна і промислова графіка (товарні й фірмові знаки, пакування тощо), суперграфіка (великі графічні елементи міського середовища).

Дизайн середовища — проектування комплексних об'єктів з позицій широкого охоплення проблеми взаємовідносин людини з природою, предметно-просторовим і соціо-культурним оточенням з метою створення гармонійного середовища. Дизайн середовища пов'язаний з проектуванням чи реконструкцією цивільних, виробничих і житлових комплексів, міського середовища тощо. За характером об'єкта розробки дизайн середовища поділяється на такі різновиди: міський дизайн, дизайн виробничого середовища, дизайн житлового середовища.

Кожна з трьох названих гілок сучасного дизайну поділяється на велику кількість спеціалізацій. Однак методичні принципи діяльності дизайнерів усередині кожної гілки залишаються спільними, лише з деяким коригуванням на особливості об'єкта розробки. Методичні принципи дизайну — фундамент, на який спирається дизайнер у своїй робо­ті. Вони визначають змісті послідовність проектних дій. Матеріал про них викладено у наступних розділах.

128

6.4. Поняття «сучасне мистецтво»

Терміном «сучасне мистецтво» наприкінці XX століття стали позначати інтегровану мистецько-дизайнерську діяльність, котра вбирає в себе велике розмаїття жанрів і мистецько-технічних засобів. До них належать живописні, графічні, скульптурні, архі-] тектурні, театральні, кінематографічні, фотографічні, музичні та інші складові.

Саме такий перетин кордонів між сусідніми галузями художньої діяльності є харак­терним для творів «сучасного мистецтва». Це явище міждисциплінарних експериментів набуло помітного вигляду у 1980-ті роки, розширило свої кордони протягом 1990-х та рухається в XXI століття.

Твори «сучасного мистецтва» побудовані не на «розповідальному» принципі, який широко використовувався в минулому. Вони тепер будуються здебільшого на принципі, провокування самостійного мислення глядача чи то слухача, поштовх до якого повинен давати твір сучасного мистецтва.

Для сфери дизайну експерименти художників «сучасного мистецтва» дають багато продуктивного. Ті експерименти в багатьох випадках є не чим іншим, як пробними творами виставкового дизайну, котрі провокують нове дизайнерське мислення, «підтягають» його до режиму діяльності в новому естетичному полі.

Експерименти художників-дизайнерів кінця XX століття та їх наступників набувають форм, котрі отримують нові термінологічні позначення. Так інсталяцією вже загально прийнято позначати твір мистецтва, котрий інтегрує виставковий простір як естетичний компонент. Перформансом називають твір, що предстає перед глядачами як квазі-театральне коротке за часом дійство. Інтерактивним мистецтвом стали називати твори, що передбачають пряму участь глядачів у них. Зазвичай ця участь уможливлюється комп'ютерними технологіями. Об'єктним мистецтвом називають твори, котрі являють собою новий матеріальний об'єкт або компонуються з уже існуючих. З'явився різновид мистецтва, котрий стали позначати американським словом «траш», що значить «сміття»! Твори цього напрямку навмисне зорієнтовані на рівень, що є нижчий за прийняті есте­тичні та квалітетні норми і має іронічний підтекст. Узагалі на наших очах нині зароджу­ється багато різновидів сучасного мистецтва.

Так-от, усі форми сучасного мистецтва містять у собі дизайнерський компонент. ! Шукати, де саме він знаходиться і в якій кількості, не є нашею задачею. Та й узагалі не варто дошукуватися, де закінчується дизайн, а де починається якийсь інший різно­вид художньої діяльності. Для нас важливим є те, що різні форми сучасного мистецтва складають з дизайном єдине поле, в якому формується сучасний художній світогляд митців та дизайнерів. Різні грані цього світогляду втілюються в різних за напрямками дизайнерських творах. Але всі вони спрацьовують на складання сприятливого середо­вища для життя людей з сучасним менталітетом.

137

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]