Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект - укр.мова-2012.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Питання 3. Функції та роль кредиту

Питання про функції кредиту е найбільш дискусійним в теорії кредиту. Найчастіше виділяють наступні функції кредиту: перерозподільча, емісійна, контрольна. Суть та роль кожної з даних функцій наведемо у табл.2.

Таблиця 2 – Характеристика сутності та ролі функцій кредиту

Сутність функції

Роль функції

1

2

1) Перерозподільча функція

За допомогою

кредиту відбувається

перерозподіл вартості на засадах повернення: з одного

боку, здійснюється нагромадження грошових капіталів за рахунок збережень економічних агентів, а з іншого – їх розміщення серед

інших агентів ринку

Дає змогу зосередити

капітал у найбільш

пріоритетних сферах

економічної

діяльності, здійснити

переорієнтацію

виробництва й

стабілізувати

економіку

Продовження табл.2

1

2

2) Емісійна функція

На основі кредиту здійснюється емісія грошей як платіжних засобів;

методами кредитної експансії (розширення кредиту) кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обігу

Сприяє економії витрат

грошового обігу; дозволяє

прискорити обіг грошей,

запроваджувати прогресивні

системи розрахунків

3) Контрольна функція

Під час

кредитування

забезпечується контроль за дотриманням умов

та принципів надання кредиту з боку суб'єктів кредитної угоди; при цьому банк здійснює як попередній, так і поточний контроль

за діяльністю

позичальника

Дає змогу

мінімізувати

кредитний ризик,

реалізувати

цільовий характер

кредиту: стимулює

позичальника

раціонально й

ефективно

використовувати

позичені кошти

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом, а саме:

– розширюється сфера застосування кредиту;

– вдосконалюються методи кредитування;

– починає використовуватися комерційний та іпотечний кредити;

– підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Питання 4. Процент за кредит

Процент за кредит (позиковий процент) – це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими коштами.

Показником, що кількісно характеризує плату за кредит, є норма відсотка (Н%) або процентна ставка, що розраховується за формулою:

(1)

Норма відсотка залежить від величини норми прибутку, яка є максимальною межею норми відсотка. Мінімальну межу норми відсотка точно визначити неможливо, але вона повинна покривати витрати кредитора, пов'язані з даною операцією, і приносити йому хоча б мінімальний дохід.

Основними видами процентних ставок є:

а) ринкова (формується безпосередньо на ринку позикових капіталів);

б) середня (формується за певний період).

На розмір процентної ставки за кредити впливають такі фактори:

– макроекономічні (рівень інфляції: рівень облікової ставки центрального банку; попит та пропозиція на кредитному ринку);

– мікроекономічні (термін користування кредитом; розмір кредиту; рівень ризику).

Для нарахування простих процентів за депозитами і кредитами банків використовують таку формулу:

(2)

де: К – розмір плати за користування коштами;

С – сума кредиту чи депозиту;

Т – термін користування грошима (у днях);

Н% – процентна ставка.

Джерелом оплати позикового відсотка є прибуток, що його отримує позичальник.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.