Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект - укр.мова-2012.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Питання 2. Валютний ринок. Операції на валютному ринку

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови функціонування ринку, на якому можна вільно продавати та купувати валюту. За економічним змістом валютний ринок (рис.2) являє собою частину грошового ринку, на якому врівноважується попит і пропозиція на валюту як специфічний товар.

За характером виконуваних операцій і ступенем ризику валютний ринок включає такі суб'єкти: господарські суб'єкти, які купують і продають валюту, необхідну для забезпечення своєї комерційної діяльності (в основному це експортери й імпортери), інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою отримання відсоткового доходу, спекулянти, які постійно купують і продають валюту задля отримання доходу від різниці в їх курсі (професійними спекулянтами виступають валютні дилери, ними можуть бути і фізичні, і юридичні особи), посередницькі банки, брокерські контори, біржі тощо.

Рис.2 – Характеристика валютного ринку

Національні валютні ринки функціонують у більшості країн світу. Вони обмежуються економічним простором конкретної країни і регулюються її національним валютним законодавством.

Міжнародні валютні ринки сформувалися в тих країнах, в яких до мінімуму зведені обмеження на валютні операції. Такі ринки в основному регулюються міждержавними угодами, традиціями та домовленістю учасників цих ринків.

Світовий валютний ринок поєднує окремі міжнародні ринки і працює практично цілодобово. З початку доби відкриваються азіатські ринки (в містах Токіо, Гонконг, Сінгапур тощо), а після їх закриття працюють європейські ринки (в містах Париж, Лондон тощо), а під кінець дня – ринки американського континенту. Завдяки цьому будь-який суб'єкт валютного ринку може будь-коли, зв'язавшись з центром, здійснити операції з купівлі-продажу валюти.

На біржовому ринку торгівля валютою здійснюється організовано на спеціальному місці, що називається валютна біржа. Організатори біржі за свої послуги отримують великі доходи у формі комісійних. Тому цей вид торгівлі все більше поступається місцем позабіржовій валютній торгівлі. Тут продавці і покупці вступають у прямі зв'язки між собою. В Україні міжбанківська валютна біржа перестала існувати з 2000 р. Тепер торгівля валютою здійснюється через міжбанківський валютний ринок.

Ринок конверсійних операцій призначений для перетворення або заміни на еквівалентній основі рівновеликих цінностей шляхом їх обміну; ринок депозитно-кредитних операцій – на ньому купівля валюти здійснюється шляхом її залучення на депозитні вклади на узгоджені строки та наступний продаж у формі надання кредитів на різні строки.

Ринок касових операцій, на якому купівля-продаж валюти відбувається в умовах поставки її не пізніше другого робочого дня з дня укладання угоди за курсом, узгодженим у момент її підписання;

Ринок ф'ючерсних операцій, де торгівля відбувається за угодою, що передбачає оплату валюти через певний час після укладання угоди за ціною, наперед визначеною в контракті. Метою торгівлі на цьому ринку є отримання різниці в курсі валют з моменту укладання угоди до моменту її оплати;

Ринок опціонів. Як відомо, опціон (від лат. optionis – вільний вибір) – це умова, що включається в біржові угоди на строк, за якою одній зі сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди. Отже, на ринку опціонів здійснюється торгівля що з відстрочкою поставки валюти на термін, який перевищує два робочих дні за біржовою :угодою (чи контрактом) з наданням права (але не зобов'язання) купувати або продавати валюту на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладення угоди або на час придбання валюти.

Валютний ринок виконує свої функції за допомогою властивих йому валютних операцій. Під валютними операціями розуміється процес переміщення валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Операції валютного ринку класифікуються за такими ознаками:

І. За терміном здійснення платежів з купівлі-продажу валюти:

1.1 Касові операції, або операції з негайною оплатою;

1.2 Строкові операції, тобто операції з відстрочкою оплати на термін, що перевищує два робочих дні.

ІІ. За механізмом проведення:

2.1 Операції спот – це валютні угоди на короткотермінову (до 48 год.) доставку валюти із негайною оплатою. Угода укладається за поточними цінами (курсами) на день її підписання, а обмін валюти – наступного дня після підписання угоди;

2.2 Операції своп. Своп – це торгово-фінансова обмінна операція у вигляді обміну різноманітним активами, у якій укладення угоди про купівлю (продаж) цих активів супроводжується укладанням контругоди, угоди про зворотний продаж (купівлю) того ж товару через певний термін на тих же або інших умовах. Отже, валютна своп-операція – це покупка іноземної валюти з негайною оплатою в національній валюті і з умовою подальшого зворотного викупу;

2.3 Форвардні операції – це різновид строкових операцій, що полягає у купівлі-продажу валюти між двома суб'єктами з наступним передаванням її в обумовлений строк і за курсом, визначеним у момент укладання контракту. Вони здійснюються здебільшого на позабіржовому міжбанківському ринку;

2.4 Ф'ючерсні операції – це також різновид строкових операцій, в яких два контрагенти зобов'язуються купити або продати певну суму валюти у певний час за курсом, встановленим в момент укладання угоди. Ці угоди здійснюються на біржах і під їх контролем;

2.5 Опціонні операції;

2.6 Валютний арбітраж являє собою купівлю-продаж іноземних валют з наступною зворотною угодою для отримання різниці валютних курсів в часі або за рахунок різниці в курсах різних валют та різних ринків.

ІІІ. За цільовим призначенням:

3.1 Операції валютного ринку з метою отримання валютних коштів для проведення міжнародних розрахунків;

3.2 Операції валютного ринку з метою страхування від валютних ризиків (операції хеджування);

3.3 Спекулятивні операції (операції з метою отримання прибутку).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.