Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Об’єкти предмету бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку

Виробничо-господарська і фінансова діяльність економічного суб’єкту, оцінена в грошовому виразі

Об’єкти бухгалтерського спостереження

Що забезпечують виробничу і фінансову діяльність

Що складають виробничу і фінансову діяльність

Господарські засоби

Джерела засобів

Господарські процеси

Результати господарських процесів

Власні

Залучені

Необоротні активи

Статутний капітал

Позики банку

Процес придбання (заготівлі)

Економія або перевитрати

Оборотні активи

Додатковий капітал

Кредиторська заборгованість

Процес виробництва

Економія або перевитрати

Запаси, кошти в розрахунках та інші активи

Резервний капітал

Процес реалізації

Прибуток або збиток

Завдання 2.3.

Згрупувати господарські засоби деревообробного підприємства “Володар” в таблицю запропонованої форми за такими кваліфікаційними групами: основні засоби, матеріали, виробництво, готова продукція, грошові кошти в касі, грошові кошти у банку, розрахунки підприємства.

№ п/п

Основні засоби

Мате-ріали

Вироб-

ництво

Готова

продук

ція

Грошові кошти в касі

Грошові кошти на рахунках в банку

Розрахунки

з підзвітними особами

з іншими особами та підпр.

1

2

Разом

1) продукти на складі (53000 грн.), 2) автомрбіль (40000 грн.), 3) готівка в касі (500 грн.), 4) овочі фрукти свіжі на складі (9000 грн.), 5) заборгованість експедитора Козаченко І.П. за авансом, виданим на господарські витрати (40 грн.), 6) пиломатеріали, підготовлені для порізки (8500 грн.), 7) дошки (35 мм) на складі (2000 грн.), 8) дошки (25 мм на складі) (21700 грн.), 9) будівля (210000 грн.), 10) заборгованість магазину сувенірів (18400 грн.), 11) пиломатеріали круглі (бук) на складі (8800грн.), 12) кухонне обладнання(7000 грн.), 14) залишок коштів на поточному рахунку в банку (53500 грн.), 15) плінтуса на складі (7500 грн.), 16) дошки порізані (45 мм) у цеху (2500 грн.), 17) вагонка на складі (400 грн.).

Завдання 2.4.

На підставі даних згрупувати господарські засоби підприємства в таблиці такої форми:

Необоротні активи

Оборотні активи

1

2

Дані для виконання:

1) продукти на складі, 2) посудомийна машина, 3) малоцінні та швидкозношувані предмети, 4) транспортні засоби, 5) обладнання у виробничому цеху ресторану, 6) споруда готельного корпусу, 7) готова продукція на складі, 8) тара на складі, 9) грошові кошти в касі, 10) овочі на складі, 11) заборгованість дебіторів, 12) грошові кошти на поточному рахунку в банку, 13) незавершене виробництво у допоміжному цеху, 14) паливо на складі, 15) цифрова техніка в номерах, 16) будівля виробничого цеху ресторану, 17) кава-автомат в холі, 18) незавершене виробництво в основних цехах, 19) будівля складу готової продукції, 20) цукор на складі, 21) автокари, 22) миючі засоби, 23) інші матеріали;

Завдання 2.5.

Провести класифікацію джерел утворення засобів підприємства в таблиці наступної форми.

№ з/п

Групи джерел утворення майна

Назва джерела

1

Власний капітал

2

Поточні зобов’язання

3

Довгострокові зобов’язання

Дані для виконання:

1) статутний капітал; 2) прибуток; 3) довгострокова позика банку; 4) короткостроковий кредит банку; 5) цільове фінансування на будівництво складу; 6) заборгованість перед постачальниками; 7) заборгованість по зарплаті; 8) додатковий капітал; 9) заборгованість за податками; 10) короткострокові векселі видані; 11) заборгованість за соціальним страхуванням; 12) резерв відпусток для робітників; 13) неоплачений капітал; 14) вилучений капітал.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.