Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

Зміст заняття

 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів.

 2. Документування обліку грошових коштів

 3. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів

 4. Облік дебіторської заборгованості

Мета заняття – ознайомитися з порядком відображення на рахунках бухгалтерського обліку касових операцій та операцій на рахунках в банку та їх документальним оформленням. Визначення суті дебіторської заборгованості

Запитання для контролю знань:

 1. Що належить до грошових коштів?

 2. Як здійснюється відкриття, переоформлення і закриття рахунку в установах банків?

 3. Які форми безготівкових розрахунків вам відомі?

 4. Як здійснюється аналітичний облік на рахунку 31 “Рахунки в банках”?

 5. Якими документами оформляються операції з коштами на рахунках в банку?

 6. Особливості ведення касових операцій.

 7. Як проводиться інвентаризація каси?

 8. Розкажіть як здійснюється одержання готівки в банку та здача в банк.

 9. Як ведеться Касова книга на підприємстві?

 10. На якому рахунку здійснюється облік розрахунків з покупцями та замовниками?

Завдання 13.1.

Заповнити листок касової книги за 2 січня ц.р., видаткові та прибуткові касові ордери за операціями ( залишок ліміту каси та залишок на 2 січня ц.р. становить 300 грн).

За 2 січня відбулись такі операції:

 • отримано кошти з поточного рахунку для господарських потреб – 700 грн;

 • отримано кошти для виплати заробітної плати Клименту А.П. – 2300 грн;

 • отримано виручку за реалізовану продукцію від ПП. «Сорос»– 8000 грн;

 • видано кошти під звіт на відрядження Ковальчуку П.П. – 300 грон;

 • видано заробітну плату Клименту А.П.- 2300 грн;

 • повернуто Ковальчуком П.П. невикористану підзвітну суму – 50 грн;

- повернуто залишок ліміту каси у банк - ?

Здійснити записи на рахунках бухгалтерського обліку за операціями

Завдання 13.2.

На підставі наведених господарських операцій проставити кореспонденцію рахунків:

 1. погашено з поточного рахунку заборгованість перед банком ;

 2. придбано паливо у фірми “Світ”- ;

 3. оприбутковано на склад готову продукцію;

 4. погашено заборгованість перед бюджетом;

 5. видано заробітну плату працівникам підприємства;

 6. з поточного рахунку надійшла готівка в касу;

 7. сплачено кредитору готівкою;

 8. видана з каси готівка підзвітній особі.

 9. нараховано заробітну плату робітникам за виготовлення прдукції;

10) придбано обладнання з оплатою з поточного рахунку.

Завдання 13.3.

Станом на 01.04.ц.р.. залишок на поточному рахунку ВАТ “Преміум” становить 145366,12 грн. За місяць відбулись наступні операції:

 1. На поточний рахунок надійшли кошти від покупця ТзОВ “Плай” за одержану продукцію  12540 грн.;

 2. На поточний рахунок внесено передоплату від покупця ПП “Клеменс” за одержану продукцію  4320 грн.;

 3. Перераховано з поточного рахунку постачальнику ВАТ “Роман” кошти за одержані товари  58110 грн.;

 4. Перераховано з поточного рахунку до бюджету суму ПДВ  2000 грн.;

 5. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку  7880 грн.;

Скласти бухгалтерські проводки та визначити сальдо по рахунку 31 “Рахунки в банку” на 01.05.ц.р..

Завдання 13.4.

На основі даних відобразити на рахунках операції з обліку руху коштів на поточному рахунку в банку. Скласти оборотну відомість за лютий п. р.

Залишки на синтетичних рахунках ВАТ “Галич” на 01.02 п. р.

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Д

К

30

Каса

324

31

Рахунки в банках

189500

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

42000

65

Розрахунки за страхування

600

377

Розрахунки з іншими дебіторами

4600

60

Короткострокові позики

207580

Реєстр господарських операцій ВАТ “Галич” за лютий п. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Зарахована на поточний рахунок виручка від реалізації продукції

5900

2.

Оплачено рахунок постачальника за отримані матеріали

39000

3.

Перераховано платежі до бюджету

540

4.

Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі

280

5.

Зараховано на поточний рахунок залишок грошей в касі

12000

6.

Внесено черговий платіж за довгостроково орендовані основні засоби

2600

Завдання 13.5.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку та визначити невідомі суми.

Дані для виконання:

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1. Видано з каси аванс на відрядження заступнику директора

870

2. Відображено списання витрат на відрядження

800

3. Відображено повернення невикористану суму авансу до каси підприємства

70

4. Відображено списання витрат на відрядження на фінансовий результат діяльності підприємства

?

Завдання 13.6.

Сформувати зміст господарських операцій на підставі наведеної кореспонденції рахунків

1. Д-т 30 К-т 31 2. Д-т 371 К-т 30 9. Д-т 98 К-т 64

3. Д-т 33 К-т 30 4. Д-т 66 К-т 30 10. Д-т 64 К-т 31

5. Д-т 99 К-т 30 6. Д-т 30 К-т 46

7. Д-т 31 К-т 50 8. Д-т 31 К-т 36

Завдання 13.7.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку:

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

2

3

1

При проведенні інвентаризації каси встановлено надлишок грошей

150

2

Здано на поточний рахунок надлишок грошей з каси, який виявлено при інвентаризації

150

3

Перераховано з поточного рахунку до бюджету надлишок грошей у касі, який виявлено при інвентаризації

150

4

При проведенні інвентаризації каси виявлено недостачу грошей

45

5

Віднесено на винного нестачу грошей у касі

45

6

Внесено касиром до каси нестачу грошей

45

7

Фінансовою перевіркою встановлено прострочену заборгованість постачальникам

25000

8

Перераховано з поточного рахунку до бюджету прострочену заборгованість постачальникам

25000

9

Фінансовою перевіркою встановлено прострочену дебіторську заборгованість

3500

10

У кінці року списано прострочену дебіторську заборгованість

3500

Теми рефератів

 1. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості

 2. Первинне спостереження та документування операцій з обліку грошових коштів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.