Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Теми рефератів

    1. Загальна характеристика фінансової звітності, її види та значення в управлінні підприємством.

    2. Характеристика Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

    3. Характеристика форм фінансової звітності

Література

1. Закон України № 996 - XIV від 16.07.99 р. „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ( у редакції від 22.06.2000 р.)

2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000р. №419 із змінами, внесеними Постановою КМУ від 12.10.2000 р. № 1543.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", зі змінами і доповненнями, внесеними наказами міністерства фінансів України від 28 січня 2000 року №15, від 24 лютого 2000 року № 37, від 14 червня 2000 року № 131, від 30 листопада 2000 р. № 304, від 18 грудня 2001 р. №583, від 25 листопада 2002 р. №989, від 23 травня 2003 р. №363.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗО липня 1999 р.№176.

10. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова, - Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс-Клуб", 2001-832с.

Тести

1. Фінансова звітність-це:

а) звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

в) звіт, який відображає надходження і витрачання грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

2. Вимога повноти - це:

а) більша готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат та зобов'язань, ніж можливих доходів та активів, не допускаючи створення прихованих активів;

б) відображення інформації про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймають на її основі;

в) доступність до розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку.

3. Метою складання бухгалтерської звітності с:

а) забезпечення інформацією, яка допомагає внутрішнім користувачам приймати відповідні економічні рішення;

б) забезпечення інформацією, яка допомагає зовнішнім користувачам приймати відповідні економічні рішення;

в) забезпечення інформацію, яка допомагає користувачам приймати відповідні економічні рішення.

4. Звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці – це:

а) бухгалтерська звітність;

б) податкова звітність;

в) консолідована звітність

5. Річна бухгалтерська звітність подається:

а) до 20 лютого наступного за звітним роком;

б) до 25 числа місяця, наступного за звітним роком;

в) правильної відповіді немає

6. Фінансова звітність формується з дотриманням принципів:

а) конфіденційність;

б) компетентність;

в) автономність;

г) безперервність діяльності;

д) всі вище перераховані

7. Квартальна звітність подається у складі:

а) баланс;

б) баланс і звіт про фінансові результати;

в) баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів;

г) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки

8. Класифікація звітності за економічним змістом:

а) податкова, статистична, бухгалтерська;

б) індивідуальна, консолідована;

в) зовнішня і внутрішня

9. Метою якого звіту є надання користувачам повної, правдивої інформації про зміни, які відбулись у грошових коштах підприємства:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про власний капітал;

г) звіт про рух грошових коштів

10. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал, називається:

а) Звіт про власний капітал;

б) Баланс;

в) Звіт про рух грошових коштів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.