Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

4.3 Теоретичні основи економічного аналізу та особливості методики аналізу об’єкта, обраного за темою курсової роботи (розд. 1 кр)

У першому розділі курсової роботи слід розкрити місце і роль економічного аналізу в управлінні підприємством, його сутність, методи та прийоми, або роль його окремих напрямів, в залежності від обраної теми курсової роботи, особливості його здійснення. В цьому розділі студент повинен розкрити тему курсової роботи, розглянути теоретичні засади тих питань, формули показників, практичне дослідження, розрахунки з яких буде наведено в другому і третьому розділах. Тобто, необхідно, крім наукових засад економічного аналізу взагалі, розглянути методику аналізу інвестиційного проекту відповідно до концепції проектного аналізу і зокрема, яке призначення кожного із напрямів (аспектів) аналізу інвестиційної проекту, які завдання треба виконати розробникам (фахівцям) проекту, щоб проект був обґрунтованим та щоб були визначені умови його успішного функціонування.

Вивчаючи аспекти аналізу: технічний, ринковий, соціальний, інституційний тощо, студент повинен зрозуміти і пояснити в цьому розділі, а саме: до яких змін в виробництві та зовні повинна привести реалізація проекту реконструкції та з витратами яких ресурсів пов’язано введення в експлуатацію проекту.

Поряд з аспектами (напрямами) аналізу інвестиційних проектів в курсовій роботі необхідно привести перелік, послідовність та формули розрахунку показників виробництва і показників ефективності за проектом саме тих, які було використано студентом у процесі виконання курсової роботи з інвестування, аналіз яких доцільно провести в розд. 2 і розд. 3 даної КР. Отже, уже в першому розділі слід принципово розглянути, що являє собою аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах інвестування та яким чином можна проаналізувати вплив інвестування, в даному випадку у реконструкцію виробництва, доцільне воно чи ні, яку систему і підсистеми показників, які методичні підходи для цього потрібно використати та застосовано раніше в попередній курсовій роботі.

4.4 Аналіз інвестиційного проекту реконструкції виробництва (розд. 2 кр)

4.4.1 Аналіз аспектів розробки інвестиційного проекту (розд. 2.1 кр)

В процесі традиційних напрямків аналізу інвестиційних проектів: маркетингового аналізу, технічного, соціального, інституційного, екологічного, фінансового та економічного спеціалісти – аналітики, менеджери та інші встановлюють глибину і комплексність пророблення всіх питань, пов’язаних з підготовкою, розробкою та реалізацією проекту.

Слід відмітити, що розрахунки та обґрунтування проекту інвестування в реконструкцію виробництва, виконані раніше, тобто на стадії курсового проектування з курсу інвестування, відповідають попередньому етапу підготовки проекту та у зв’язку з цим супроводжуються обмеженістю і неточністю вихідної інформації. За вказаними обставинами, аналіз кожного із функціональних аспектів розробки проекту у даному випадку має значною мірою принциповий характер, ніж конкретний, особливо соціального, інституційного, економічного та інших. Тому поряд з конкретними (наявними) результатами впливу проекту реконструкції, що визначені в попередній курсовій роботі з інвестування, за думкою автору даної курсової роботи, можуть мати місце пропозиції щодо розширення і уточнення інформації та відносно очікуваних можливих результатів реконструкції. В той же час для технічного аналізу потрібно використати загальну характеристику підприємства, опис технології з урахуванням її удосконалення, вплив проекту на екологію тощо за даними курсової роботи з інвестування. Оцінку конкурентоспроможності продукції та зміни в цьому напряму на краще, аналіз кон’юнктури ринку, маркетингову стратегію можна використати в комерційному (маркетинговому) аналізі.

Вся інформація щодо кон’юнктури ринку, оцінки конкурентоспроможності продукції може бути використана з метою аналізу відповідності ситуації, що сформувалась, стосовно майбутніх проектних рішень за досліджуваним варіантом курсової роботи. (МВ самостійної роботи). Таким же чином необхідно охарактеризувати інші аспекти, використовуючи попередню інформацію та власні розрахунки в проектній частині КР з інвестування.

Важливо пам’ятати, що всю інформацію не слід приводити в курсовій роботі. На її основі потрібно зробити грунтовні висновки і саме їх відобразити як аргументи подальшої розробки досліджуваного варіанта чи навпаки відказу від нього. При цьому необхідно торкнутись якомога більше питань з усіх функціональних аспектів проектного аналізу, наприклад, з приводу відповідності організаційної структури, створення робочих місць, покращення екологічності технології тощо.

Отже, на даному етапі попереднього обгрунтування майбутнього досліджуваного проекту інформації недостатньо, тому під час виконання даної курсової роботи доцільно проаналізувати наявну інформацію щодо зовнішніх умов і перспектив розвитку підприємства та принципово обговорити, при яких умовах ця економічна ідея може перетворитись в реальний проект.