Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

Ж.1 Загальні положення з дослідження кон'юнктури ринку кислоти

Наведена нижче інформація щодо кон’юнктури ринку, оцінки конкурентоспроможності продукції може бути використана з метою аналізу відповідності ситуації, що сформувалась, стосовно майбутніх проектних рішень за досліджуваним варіантом курсової роботи.

На виробничу і будь-яку іншу суспільну діяльність впливає величезна кількість факторів, і тому господарська система не є застиглою, а носить мінливий характер. У кожний конкретний період часу організаційно-економічна система має визначений внутрішній стан. Проявом цього стану і є економічна кон'юнктура, що являє собою категорію, яка характеризує ситуацію на ринку, а також сукупність умов, необхідних для оцінки економічного стану системи і визначення перспектив її розвитку.

Важливими факторами, що впливають на стан ринку, є попит, пропозиція і ціна. Саме тому ці фактори є основними у вивченні кон'юнктури ринку.

Слід зауважити, що всю цю інформацію (розд. 3 і 4) не потрібно подавати в курсовій роботі. На її основі потрібно зробити ґрунтовні висновки і саме їх відобразити як аргументи подальшої розробки досліджуваного варіанта чи навпаки відмови від нього. При цьому необхідно торкнутись якомога більше питань з усіх функціональних аспектів проектного аналізу, наприклад, з приводу відповідності організаційної структури, створення робочих місць, покращення екологічності технології тощо .

Ж.2 Аналіз структури ринку

Вивчення ринків збуту - важливий напрямок підприємницької діяльності. Ці дослідження є основою розроблювальної підприємством стратегії і тактики виступу на ринках, проведення цілеспрямованої інвестиційної і товарної політики.

Як відзначалося раніше, завдяки своїм смаковим якостям і фізико-хімічним властивостям розглянута харчова кислота широко застосовується в різних галузях промисловості.

Прогноз споживання кислоти на ринках збуту:

на території України - 4450 т;

на території Росії - 8850 т;

у країнах Східної Європи та Азії - 3850 т.

Місткість ринку визначається обсягом реалізованих на ньому товарів (звичайно протягом року), тобто обсягом споживання товарів. У силу цього, місткість ринку товарів може бути розрахована за формулою:

Ер = Vвир + Vім + Vекс, (Ж.1)

де Ер - місткість ринку по товару;

Vвир - обсяг виробництва товару;

Vім - обсяг імпорту товару;

Vекс - обсяг його експорту.

При постачаннях товарів на ринок підприємство повинно порівнювати свою частку ринку з об'єктивними рамками його ємності. Висока частка ринку дозволяє досягти високого обсягу виробництва, а це дозволяє розширити ділову активність підприємства і збільшити бажаний прибуток.

Загальна місткість ринку харчової кислоти складає за оцінками фахівців 17150 т/рік.

Ж.2.1 Аналіз виробництва і споживання харчової кислоти

Обсяг виробництва кислоти на внутрішньому і зовнішньому ринках у досліджуваному періоді характеризується даними таблиці Ж 2.1, і досяг 14230 т. Таким чином, частка ринку, що належить підприємству “Цитрон” – 8,4 %. При загальній місткості ринку в 17150 т ринок кислоти є ненасиченим, тому що попит перевищує пропозицію. Ступінь задоволення потреби очікується рівним лише 83,55 %.

Таблиця Ж.2.1 - Обсяг виробництва харчової кислоти на внутрішньому і зовнішньому ринках

Продуценти

Обсяг виробництва, т/рік

Частка ринку, %

1

2

3

Україна

1 Цукровий комбінат

2080

12,88

Продовження таблиці Ж.2.1

1

2

3

2 Підприємство “Цитрон”

1450

8,4

Росія

3 Завод харчової кислоти № 1

4600

28,48

4 Завод харчових кислот № 2

2200

13,62

5 Завод харчової кислоти № 3

850

5,27

Східна Європа

3000

18,57

Разом

14230

83,55

Тому що потреба в даній кислоті задоволена не повністю, у підприємства “Цитрон” є можливість збільшити обсяг виробництва, завдяки інвестуванню, цим самим збільшити обсяг продажу і забезпечити собі приріст прибутку. Однак, потрібно вирішити, на що направити інвестиції: тільки розширити потужність виробництва чи підвищити якість і розширити асортимент продукції, поліпшивши при цьому і екологічність технології. Обрати пріоритети значною мірою допоможе аналіз конкурентоспроможності кислоти, яка випускається підприємством «Цитрон».

Ознайомившись з наведеними даними потрібно співпоставляти варіант додаткової виробничої потужності за своєю курсовою роботою з додатковою кількістю кислоти, що необхідна для повного задоволення потреби в ній, необхідно виразити свою думку з цього приводу.