Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

Таблиця ж.3.5 - Зведена оцінка конкурентоспроможності підприємства “Цитрон”

Позиція конкурентоспроможності

Характеристика

Переваги(+),

Недоліки (-)

1

Якість

Зведений параметричний індекс “жорстких” параметрів - %, “м'яких” параметрів - %

-

-

2

Форми і методи роботи

Прямий метод: підприємство реалізує свою продукцію самостійно

+

3

Ціна

На підставі калькуляційних витрат

+

4

Умови і терміни постачання

Відсутні

-

5

Види і форми розрахунків та платежів

Передоплата за наявним та безготівковим розрахунком

+

6

Реклама

Недостатня

-

Отже рівень якості кислоти підприємства “Цитрон” нижче, ніж у підприємств-конкурентів. Вимагає поліпшення реклама й оформлення умов реалізації продукції.

З даного аналізу можна зробити висновок, що харчова кислота, яка випускається підприємством “Цитрон”, - недостатньо конкурентноспроможна за неціновими факторами.

Ж.4 Перспективи розвитку виробництва харчової кислоти на підприємстві «Цитрон»

Головна задача діяльності підприємства - забезпечити задоволення зростаючих потреб у високоякісній продукції при мінімально можливих витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі одержання нормального прибутку. Планування діяльності підприємства здійснюється відповідно до наявних виробничих потужностей, наявністю ринку збуту готової продукції, наявністю фінансових ресурсів для придбання сировини і матеріалів, станом технологічного устаткування. Подальший розвиток виробництва повинен максимально враховувати виявлені резерви під час аналізу діяльності підприємства за попередній період по використанню виробничого потенціалу. Першим етапом планування діяльності підприємства є маркетингове дослідження споживчого ринку.

Ж.4.1 Прогноз ринку збуту

Багато виробників харчових продуктів посилено працюють над збереженням їх якості при кімнатній температурі, і використання саме даної харчової кислоти сприяють цьому. Розширення мережі таких підприємств є одним з факторів росту споживання розглянутого продукту.

Характерною рисою використання даної кислоти є те, що переробні підприємства і торгові фірми, як правило, не тримають великих запасів цієї продукції, вони віддають перевагу придбати її, в основному, для задоволення поточних потреб, тому що при тривалому збереженні спостерігається її злежування, і тим самим погіршується якість продукції.

За прогнозами торгових кіл, ситуація на ринку харчової кислоти буде досить стабільною, однак, у випадку зниження її запасів у споживачів і скорочення її виробництва ціни можуть підвищитися. Світовий попит на кислоту відрізняється невисокою еластичністю від рівня цін.

Потреба в кислоті по ринках збуту свідчить про наявність потреби в упакованій фасованій продукції приблизно в співвідношенні 4:1 (табл. Ж.4.1).

Таблиця ж.4.1 - Прогноз потреби в харчовій кислоті по ринках збуту, т/рік

Ринок

Потреба

Загальна варіанті потреба

Упакування

Фасовка

1

2

3

4

Україна

3800

700

4500

Росія

7080

1770

8850

Східна Європа

2962

988

3950

Місткість ринку

13842

3458

17300

При виході товарів на ринок підприємство повинно зіставити свою частку ринку з об'єктивними рамками його ємності. При високій частці ринку підприємство досягає високого обсягу виробництва, розширює ділову активність, збільшує прибуток.

Для заповнення цієї ніші ринку і поліпшення збуту продукції, у тому числі й експорту, виникає необхідність придбання апарата для дрібної фасовки кислоти, наприклад, типу АР5Ж в пакети по 50 г. Передбачуваний обсяг фасовки - 200 т, ціна одного пакета при базисних цінах на сировину й енергоресурси - 0,60 грн на внутрішньому ринку і 0,12 долара США на зовнішньому ринку.