Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

Порівняльний графік точок беззбитковості

Установлено, що залежність між операційним грошовим потоком і обсягом продажу виражається прямою лінією з певним тангенсом кута нахилу і перетином з віссю Y в точці, яка відповідає від’ємному значенню річних постійних витрат, з огляду на наступне рівняння:

ОГП = (Ц – сзмін)*А - Спост, (Д.9)

де ОГП – операційний грошовий потік, бо амортизаційні відрахування знаходяться в собівартості як витрати, а грошовому потоці – як надходження, і тому врешті решт дане рівняння.

На графіку (рисунок Д.2.), який відображає залежність між грошовим потоком та обсягом продажу, на відміну від традиційного графіка беззбитковості, бухгалтерська точка беззбитковості знаходиться на лінії обсягу продажу. Цю точку беззбитковості чи фінансову можна знайти шляхом підстановки відповідних їм значень обсягів продажу, розрахованих аналітично, з використанням наведеного вище рівняння.

Рисунок Д.2. – Визначення готівкової, бухгалтерської та фінансової точок беззбитковості інвестиційного проекту

Операційний ліверидж

Поряд з аналізом точки беззбитковості у процесі прийняття проектних рішень повинні досліджуватись можливі зміни в зовнішньому середовищі проекту з метою уточнення прогнозу та розробки пропозицій на випадок погіршення ситуації в майбутньому щодо реалізації та функціонування проекту.

Ключовим показником рівнів беззбитковості продукції, що має практичне застосування, є операційний ліверидж, або операційний ефект збільшення, що визначає ступінь залежності інвестиційного проекту або підприємства в цілому від постійних витрат виробництва.

Операційний ліверидж – це процентна зміна в операційному грошовому потоці відносно процентної зміни кількості продукції.

OL = 1+Cпост / ОГП, (Д.10)

де OL – операційний ліверидж, в десятковому дробу;

ОГП – операційний грошовий потік, грн/рік.

Ефект лівериджу тим менше, чим менше обсяг виробництва і чим менша частка постійних витрат в собівартості продукції, тобто його величина свідчить про чутливість операційних грошових потоків до змін в обсязі продажу продукції проекту.

В підсумку, виробничий ліверидж показує рівень чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації):

OL = Пр / РП, (Д.11)

де Пр – приріст прибутку від реалізації продукції, %;

РП – приріст обсягу реалізації продукції, %.

Додаток ж Комерційний аналіз розробки інвестиційного проекту реконструкції та перспективи розвитку підприємства «Цитрон»

Вибір перспективних напрямків розвитку окремих підприємств у ринкових умовах залежить не тільки від внутрішніх його можливостей, але і значною мірою від зовнішнього середовища. Безпосередній вплив роблять конкуренти: якість їх продукції, ціни, тенденції розвитку й інші обставини. Тому для ухвалення рішення про інвестування важливу роль грає дослідження кон'юнктури ринку й оцінка конкурентоспроможності продукції, яка виробляється на підприємстві.

В процесі маркетингового аналізу та інших напрямків аналізу інвестиційних проектів: технічного, соціального, інституційного, екологічного, фінансового та економічного, спеціалісти встановлюють глибину комплексність пророблення віх питань, пов’язаних з підготовкою, розробкою та реалізацією проекту. На даному етапі попереднього обґрунтування майбутнього досліджуваного проекту інформація обмежена, тому при виконані даної курсової роботи доцільно проаналізувати наявну інформацію щодо зовнішніх умов та перспектив розвитку підприємства та принципово обговорити, при яких умовах ця економічна ідея може перетворитись в реальний проект.