Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Екон_аналіз.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
825.34 Кб
Скачать

2 Завдання на курсове проектування та правила оформлення курсового проекту

Специфікою курсової роботи є те, що поряд з висвітленням теоретичних питань з наукових засад економічного аналізу, його місця і ролі в прийнятті управлінських рішень, методів, прийомів, конкретної методики певних видів аналізу відносно господарської діяльності підприємства та її окремих сфер тощо (розд. 1), студент обов’язково повинен виконати практичну частину - розділ 2 і 3 курсової роботи, використавши результати своїх же розрахунків з інвестування, а саме: здійснити аналіз інвестиційного проекту та виробничо-фінансової діяльності підприємства в умовах реконструкції виробництва не тільки за традиційною методикою техніко-економічного аналізу, а й згідно з концепцією проектного аналізу, тобто за методологією і функціональними аспектами аналізу інвестиційних проектів (див. рис. 1).

Варіант курсової роботи студента відповідає його номеру в академічному журналі.

Зразок завдання кожному студенту на виконання практичної частини наведено в додатку Б, за вихідними даними додатка В, у відповідно до варіанта та результатів попередньої оцінки доцільності інвестування та його впливу на фінансові результати діяльності підприємства (за цим же варіантом).

Показники виробництва харчової, реактивної кислоти і продукції із відходів, а також показники ефективності інвестиційного проекту реконструкції виробництва діючого виробництва, розраховані кожним студентом раніше за цим варіантом, йому необхідно використати для аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства після реконструкції виробництва, а також для визначення умов, в яких даний проект і відповідно діяльність підприємства будуть успішними.

Вимоги до оформлення курсової роботи

При виконанні курсової роботи повинні дотримуватися певні правила оформлення.

Рисунок 1 – Змістовна характеристика аналізу інвестиційних проектів

У змісті курсової роботи вказується найменування та номери тільки початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст роботи повинен включати усі заголовки, що мають місце в роботі – починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури (переліком посилань).

Нумерації підлягають лише розділи та підрозділи роботи. Усі розділи треба розміщувати з нової сторінки, найменування розділів – заголовними літерами. Найменування підрозділів в тексті повинні відокремлюватись від самого тексту відступами. Розділи курсової роботи повинні бути приблизно однакового обсягу, з можливою перевагою розд.3.

Аналітичні таблиці, формули, розрахунки, схеми повинні бути представлені в тексті та пронумеровані за установленим порядком. Для таблиць, рисунків і формул необхідно використовувати наскрізну нумерацію по розділах.

Текст розміщується на одній стороні стандартного листа папера (формат 210 (197 мм, ДСТ 932-60) з полями з лівої сторони 20 мм, із правої – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм.

У курсовій роботі всі розрахунки і використовувані формули повинні супроводжуватися необхідними поясненнями.

Курсова робота повинна складатися з пояснювальної записки обсягом не більше 30-40 сторінок тексту з відповідними таблицями аналізу капітальних витрат, чисельності персоналу та фондооплати праці, потокових витрат (собівартості) виробництва та інших основних техніко-економічних показників виробництва й оцінки (розрахунку показників) комерційної і загальної економічної ефективності інвестиційного проекту, що рекомендується, коротких висновків після кожного розділу і загальних висновків після всієї курсової роботи. Останні повинні відбивати короткий зміст курсової роботи її основні моменти та включати таблицю аналізу основних техніко-економічних показників. Стиль викладу – науковий.

У рукописному варіанті текст пишеться чорними, синіми чи фіолетовими чорнилами, чітким і розбірливим почерком, з додержанням усіх правил оформлення.

Курсова робота, що представляється до захисту, повинна бути цілком пронумерована, зброшурована і здана керівнику роботи за два тижні до початку заліків. Після виправлення зауважень керівника курсова робота підлягає захисту.