Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Інвестування_08.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Розрахунок чисельності

Чисельність персоналу для свого варіантакурсової роботи можна орієнтовно визначити шляхом коректування чисельності базового варіантасередньозваженою величиною співвідношення потужностей виробництва харчової та реактивної кислоти, тобто тим же коефіцієнтом, що і для коригування капіталовкладень. Розраховані дані після округлення дробу до цілої величини представити в таблиці, окремо виділивши чисельність ділянки з розфасовки харчової кислоти.

Для виробництва харчової кислоти відповідно до вибраного варіанту коригування звітної собівартості (заміни звітних елементів на проектні чи шляхом урахування додаткових витрат і виключення не існуючих) може знадобитись розрахунок додаткової чисельності та додаткових витрат на оплату праці з урахуванням відповідних відрахувань на ФОП. В собівартості виробництва харчової кислоти у такому разі слід визначитись відповідно до різниці між чисельністю, розрахованою та базовою. Ці розрахунки врахувати при плануванні собівартості. Спочатку збільшити річну суму відповідної статті чи елементу її калькуляції, а потім цю статтю (елемент) перерахувати – відповідно до одної тони харчової кислоти.

На підставі чисельності персоналу відповідних категорій по основних підрозділах (об’єкта А) і допоміжних (об’єкта Б) та середньорічної заробітної плати кожної категорії працюючих, при необхідності проіндексованої (див. табл. 3.6) для собівартості продукції треба розрахувати річний фонд оплати праці (ФОП) та привести в курсовій роботі таблицю його розрахунку відповідно до зразка таблиці для його визначення (див. табл. Д.8) та відрахування від ФОП на соціальні заходи, за передбаченими законодавством нормативами.

Таблиця 3.6 - Дані про середньорічну зарплату за категоріями працюючих, грн/рік.

Категорії

Середньорічний фонд оплати праці, грн./рік

1

2

Робочі основні

14800

Продовження таблиці 3.6

1

2

Робочі допоміжні

Керівники

Спеціалисти

Службовці

14800

18800

16750

9970

За умов калькулювання собівартості по калькуляційних статтях річний фонд оплати праці в ній урахувати тільки для обєктів А (основного виробничого призначення), а по об'єктах допоміжного призначення варто його розрахувати окремо, без розбивки за кожним підрозділом, тобто для визначення загальної суми коштів, необхідної для виплати заробітної плати персоналу та визначення в табл. ТЕП середньомісячної зарплати працюючих. Бо ця частина

ФОП (обєктів допоміжного призначення) ураховується в комплексних калькуляційних статтях, які при проектуванні приймаються за певними нормативами.

Річ у тому, що для спрощення в даній курсовій роботі, як і на стадії виконання ТЕО, при складанні калькуляцій собівартості основних видів продукції рекомендується використовувати сформовані в практиці і прийняті при проектуванні аналогічних виробництв визначені нормативи (без розрахунку кошторисів витрат на кожен вид послуг), а також враховувати вартість енергоресурсів по прийнятій їх собівартості підприємства (без спеціального калькулювання витрат). Тому, як відзначено раніше, річний фонд оплати праці працівників допоміжних підрозділів потрібно розраховувати для загальних зведень у цілому по підприємству, а не для використання в калькуляціях собівартості відповідних продуктів, якщо останні будуть складені по калькуляційних статтях.

В той же час, при калькулюванні витрат за економічними елементами (зааналогієюзі звітною собівартістю харчової кислоти) необхідно обовязково персонал допоміжних обєктів розподілити між основними підрозділами та урахувати його в кількості персоналу за певними категоріями для кожного виду продукції при визначенні витрат на оплату праці в собівартості кожного із продукції чи в загальній собівартості продукції із відходів.