Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Інвестування_08.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Основні виробничі фонди (овф)

При введенні об’єкта в експлуатацію, як відмічено раніше, по-перше, не вся сума капіталовкладень переходить у вартість ОВФ, по-друге, вартість монтажу перерозподіляється на вартість будівель і споруд і на вартість устаткування (пропорційно їх вартості), якщо не мав місце цей розподіл в капіталовкладеннях раніше.

У даному випадку (по базовому варіанту КР) основні виробничі фонди, що будуть функціонувати після реконструкції виробництва, визначено на рівні 34104,15 тис. грн як сума (табл.3.2):

  1. вартості основних фондів, що вводяться, за рахунок додаткових капіталовкладень – 30971,75 тис. грн ;

  2. залишкової вартості діючих раніше основних фондів підприємства, що будуть використовуватись – 3132,4 тис. грн однакової суми для всіх варіантів КР.

Вартість ОВФ включатиме:

будівлі і споруди - 23965,64 тис.грн

устаткування - 10138,51 тис. грн

При визначенні вартості основних фондів, що вводяться за рахунок інвестування (капіталовкладень), з розрахункової вартості будівництва виключені витрати, що не належать до списання на основні фонди (незначна частина коштів на будівництво та пайова участь і оплата для приєднання потужності) на суму 5751,38 тис. грн (табл.Д.4)

Як відзначено, пасивна частина ОВФ включає вартість монтажних робіт, будівель і споруд, а активна частина – вартість монтажних робіт і устаткування, тому вартість монтажу необхідно перерозподілити між вартістю будівель і споруд та вартістю устаткування, пропорційно їх величинам.

Відношення вартості монтажних робіт до вартості будівельних робіт і устаткування складе 5352,90/(18061,77 + 7557,08) = 0,2089, тоді частка монтажних робіт, віднесена на вартість робіт – 0,2089*18061,77 = 3773,87 тис. грн, а на вартість устаткування – 0,2089*7557,08 чи 5352,9 – 3773,87 = 1579,03 тис. грн. У результаті, в загальній сумі інвестицій вартість будівель і споруд очікується на рівні 21835,64 (18061,77 + 3773,87) тис. грн, і аналогічно вартість устаткувння – 9136,11 (7557,08+1579,03) тис. грн. Причому, такий перерозподіл – з огляду на структуру вартості ОВФ- потрібно зробити по всіх главах кошторису, що необхідно для наступного визначення вартості глави 2 з урахуванням позаоб’єктових витрат з цієї ж структури. Інакше розподіл цієї глави з використанням структури загальної суми капіталовкладень (70,3 % - вартість будівель і споруд і 29,7 % - вартість устаткування) може бути менш об’єктивним (з більшим ступенем неточності).

Всі необхідні перерахування зробити за аналогією з базовим варіантом і по цими співвідношеннями відкоригувати підсумкові цифри, загальну суму і главу 2 варіанта своєї курсової роботи (приклад наведено в додатку Д).

У підсумку структура основних виробничих фондів, що уводяться за рахунок інвестування у реконструкцію (за базовим варіантом КР) характеризується часткою вартості в них будівель і споруд – 70,3 % (21835,64/30971,75), що відрізняється від структури глави 2;устаткування – 29,7% (9136,11/30971,75).

В курсовій роботі можна не приводити розрахунок переведення суми інвестицій у вартість ОВФ, а скористатись коригуючим коефіцієнтом для загальної розрахункової вартості капіталовкладень, у тому числі активної та пасивної частини (в базовому варіанті КР - це 31326,63 тис. грн).

Склад загальної вартості ОВФ підприємства після реконструкції з розшифровкою вартості об’єктів основного виробничого призначення приведено у табл. 3.2.