Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Інвестування_08.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Чисельність промислового персоналу та річний фонд оплати праці (підрозділ 3.3.2 кр)

Загальна чисельність на підприємстві після реконструкції (базовий варіант КР) визначена в 429 чол., у тому числі робітників352 чол., керівників – 25 чол., спеціалістів – 48 чол., службовців – 4 чол. Перелік чисельності персоналу за категоріями з розбивкою за деякими основними підрозділами наведено нижче.

Таблиця 3.5 - Дані про чисельність персоналу підприємства за категоріями (базовий варіант КР)

Найменування

Чисельність персоналу, чол.

усього

у тому числі

робочі

ке-рів-ники

спе-ціа-ліс-ти

слу-жбо-вці

усього

у тому числі

основ-ні

допомі-жні

1

2

3

4

5

6

7

8

А Об’єкти основного виробничого призначення

1 Харчова кислота,

у тому числі

1.1 Бродильний цех

152

59

140

53

114

40

26

13

2

1

10

5

Продовження таблиці 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

    1. Хімічний цех,

у тому числі

дільниця фасування

81

16

75

16

62

16

13

1

5

1.3 Відділення виготовлення вапняного молока

12

12

12

2 Реактивна кислота

2.1 Цех харчової кислоти реактивної кваліфікації

3 Продукція з відходів,

у тому числі

3.1 Дільниця утилізації цитратного фільтрату

22

36

6

17

33

5

17

32

4

1

1

4

1

3.2 Цех переробки відходів, разом

30

28

28

2

у тому числі

дільниця утилізації гіпсу

13

12

12

1

Разом по А:

210

190

163

27

3

17

Б:Об’єкти допоміжного призначення

1 Адміністративний персонал

31

12

16

3

2 Лабораторний блок

12

7

1

4

3Складське господарство

12

11

1

4 Корпус допоміжних служб, разом

81

71

71

5

5

у тому числі

ремонтно-механічна дільниця

28

27

27

1

ремонтно-будівельна дільниця

15

14

14

1

компресорна станція

4

4

4

холодильна станція

5

5

5

дільниця КИПіА

19

12

12

2

5

дільниця по ремонту електрообладнання

10

9

9

1

5 Компресорна стериль-ного стиснутого повітря

5

5

5

6 Транспортна дільниця

19

17

17

1

1

Закінчення таблиці 3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

7 Пральня

4

4

4

8 Котельня

15

14

14

1

9 Господарська служба

9

8

8

1

10 АТС

7

2

2

5

Разом по Б

219

162

162

22

31

4

Разом по заводу

429

352

163

189

25

48

4