Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_курс_Інвестування_08.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Додаток е

Розрахунок річного фонду оплати праці

Таблиця Е.1 (зразок ) - Розрахунок річного фонду оплати праці1

Категорії

Середньо-річна зарплата грн./рік

Харчова кислота упакована

Харчова кислота фасована

Реактивна кислота

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

Основні робітники2

14800

Допоміжні робітники2

14800

Керівники

18800

Спеціалісти

16750

Службовці

9970

Продовження табл.Е.1

Міцелій

Цитрогіпс

Цитрат кальцію

Всього

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

кіль-кість, чол.

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

ФОП, тис. грн. /рік

кількість, чол.

ФОП, тис. грн./рік

1 По продуктах з відходів можна визначити сумарний ФОП за умов складання кошторису поточних витрат разом по всіх продуктах в розрахунку на рік, а не калькуляцій собівартості 1т кожного продукту окремо

2 При калькулюванні собівартості продукції по калькуляційних статтях чисельність робітників повинна бути без персоналу обєктів допоміжного призначення, при калькулюванні по економічних елементах – з персоналом обєктів допоміжного призначення, чисельність якого по продуктах розподіляється пропорційно персоналу об’єктів основного призначення

Додаток ж Зразки таблиць проектних калькуляцій собівартості продукції та питомі витрати ресурсів

Таблиця Ж.1 - Проектна калькуляція собівартості виробництва кислоти харчової (базовий варіант КР, валовий випуск на рівні потужності виробництва - 3000 т, у тому числі – 650 т – напівфабрикат (на переробку в реактивну), 470,5 т – напівфабрикат (на розфасовку)*), грн./т 1879,5 - упакована

Елементи витрат

Од. виміру

Ціна, грн.

Витрати на 1 т ***)

Витрати на річний випуск ****)

Кіл-ть

сума, грн.

кіл-ть

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1 Основна сировина:

Меласа бурячна

т

разом:

грн.

2 Допоміжна сировина та матеріали:

Фільтр-діагональ

м пог.

Лавсан

-“-

Пакувальна тканина

-“-

Марля

-“-

Вата

кг

Папір підпергаментний

-“-

Жовта кров'яна сіль

-“-

Вапно хлорне

-“-

Цинк сірчанокислий

-“-

Формалін 40 %

-“-

Спори гриба

-“-

Калій фосфорнокислий

-“-

Вапняк

-“-

Кокс

-“-

Мішки ламіновані**)

шт.

Мішки поліетиленові**)

шт.

Трілон Б

кг.

Сірчана кислота

т

Сода кальцінована

кг

Вугілля активоване

-“-

Спирт етиловий

-“-

*) Проектна калькуляція собівартості може бути складена по економічних елементах, як і для звітної собівартості;

**) відкоригувати кількість на 1т за співвідношенням випуску упакованої продукції та її валового випуску. Урахувати в собівартості реалізованої продукції;

***) заповнити цей стовпчик включно ст. 3 та як підсумок – собівартість виробництва;

****) заповнити цей стовпчик починаючи з рядка 4 “ Основна та допоміжназаробітна плата”.

Продовження таблиці Ж.1

1

2

3

4

5

6

7

Пральний порошок

-“-

Мило господарче

-“-

Кислота щавельна

-“-

Магній сірчанокислий

-“-

Амоній хлористий

-“-

Фурацилін

г

Левоміцетин

-“-

Цукор-пісок

-“-

Амоній щавлевокислий

-“-

Фільтрувальний папір

-“-

Масло фузисте

-“-

Амофоска

-“-

Інші матеріали

грн.

380-00*)

Разом ст. 2:

-“-

Разом ст. 1 и 2:

-“-

3 Паливо та енергія на технологічні цілі

Пара

т

Вода технічна

тис. м3

Вода оборотна

-“-

Електроенергія

тис. кВт.год

Стиснуте повітря

тис. нм3

Стиснуте повітря стерильне

-“-

Холод

Гкал

Разом ст. 3:

грн.

4 Основна та додаткова заробітна плата

-“-

5 Відрахування на соціальне страхування,% (згідно з діючим закон-вом)

-“-

6 Загальновиробничі нерозподілені витрати

-“-

7 Витрати на утримування та експлуатацію устаткування, у т.ч. амортизація

-“-

8 Інші виробничі витрати, 1 % від ст. 3-6

-“-

Собівартість виробницт-ва продукції ст.1-8

-“-

*) вартість інших матеріалів в розрахунку на 1т харчової кислоти.

Закінчення таблиці Ж.1

1

2

3

4

5

6

7

9 Адміністративні витрати, 10 % от ст. 3-8

-“-

10 Комерційні витрати, 0,08 %

-“-

Собівартість реалізованої продукції ст. 1- ст. 10

-“-