Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЛ_Финансы_ч1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
948.22 Кб
Скачать

Питання до самоконтролю знань та обговорювання

1 Що таке фінанси підприємства?

2 У чому полягає сутність і які функції фінансів підприємств?

3 За рахунок яких джерел формуються фінанси підприємств?

4 Які грошові надходження підприємств?

5 Як формується та розподіляється прибуток на підприємстві?

6 Який порядок фінансування відтворення основних засобів?

7 Який склад оборотних активів підприємств?

8 У чому особливості кругообігу обігових коштів?

9 Яка класифікація і як функціонують обігові кошти підприємства?

10 У чому сутність рентабельності як показника фінансового стану підприємства і яка класифікація показника?

Модульно - рейтингова контрольна робота №1 Варіант 1

    1. Сума валових продуктів усіх галузей економіки - це…

    2. Складові фінансової політики – це…

    3. Знайдіть правильну відповідь:

      1. Функція фінансів:

а) здійснення витрат;

б) розподільна;

в) нагромадження капіталу;

г) системотворча.

1.3.2 Фінанси – це:

а) грошові відносини;

б) товарно-грошові відносини;

в) економічні відносини;

г) вірної відповіді немає.

1.4 З яких складових формується фінансовий механізм держави?

Варіант 2

2.1 Вартість товарів і послуг, кінцевих продуктів, вироблених резидентами країни за рік, незалежно від їхнього місце находження – це…

2.2 Фінансовий механізм – це…

2.3 Знайдіть правильну відповідь:

2.3.1 Розподільна функція фінансів проявляється через:

а) заходи фінансового впливу;

б) керуючі рішення фінансової служби;

в) розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;

г) вірної відповіді немає.

2.3.2 Фінанси – це…

а) сукупність обмежених, але взаємопов’язаних між собою ланцюгів фінансових відносин;

б) особлива, специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу і перерозподілу частки ВВП;

в) особливий, опосередкований системою грошових відносин, тип економічних відносин;

г) вірної відповіді немає.

2.4 Які функції окремих органів державної влади по управлінню фінансовою системою?

Варіант 3

3.1 Вартість вираження чистого продукту – це…

3.2 Фінансові системи за територіальною ознакою – це…

3.3 Знайдіть правильну відповідь:

3.3.1 Перший етап розвитку фінансів характеризується нерозвиненістю фінансів. Для нього властиві такі риси:

а) основна маса коштів витрачалася на військові цілі;

б) обмежена кількість фінансових відносин;

в) високий ступінь впливу фінансів на економіку;

г) вузькість фінансової системи;

д) багатоланковість фінансової системи.

3.3.2 Фінансова система – це…

а) сукупність обмежених, але взаємопов’язаних між собою сфер фінансових відносин;

б) специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу і перерозподілу частки ВВП;

в) особливий тип економічних відносин;

г) всі відповіді вірні.

3.4 Які основні сфери фінансової системи?

Варіант 4

4.1 Наукова обґрунтованість, систематичний підхід, цільова спрямованість, безперервність, збалансованість доходів і видатків- це...

4.2 Самофінансування – це…

4.3 Знайдіть правильну відповідь:

4.3.1 Суспільне призначення фінансів:

а) формування і використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;

б) рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;

в) грошові відносини по мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

г) грошові відносини, пов’язані з використанням державних засобів на потреби держави.

4.3.2 Фінанси – це економічна категорія, тому що…

а) вони зумовлюють первісний розподіл чистого доходу;

б) вони не беруть участі в розподілі і перерозподілі національного доходу;

в) вони зумовлюють первісний розподіл, стимулюючи перерозподіл прибутку та доходів в інтересах держави;

г) правильної відповіді немає.

4.4 У чому полягає необхідність фінансів в умовах товарного господарства?