Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

4.2.Структура та обсяг годин за темами курсу

з/п

Тема

Кількість годин

Форма контролю знань

Усього

Аудиторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лекції

Практичні

Семінари

Контрольні

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1.

Найдавніша доба та епоха середньовіччя

1

Вступ. Державогенез на українських землях до ІХ ст. Русь у ІХ–ХІІ ст. Галицько-Волинська держава (ХІІІ – перша половина ХІV ст.)

8

2

2

4

4

0

2

Українські землі в складі Великого князівства Литовського (XIV-XVI ст.).Виникнення та генезис українського козацтва

8

1

1

2

6

0

Разом за змістовим

модулем 1

16

3

3

6

10

0

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 2.

Українські землі в ранній новий час

3

Українські землі в складі Речі Посполитої

4

1

1

2

2

0

4

Національно-визвольна революція середини – третьої чверті ХVІІ ст. Українська козацька держава в добу Руїни.

8

2

2

4

4

0

5

Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

8

2

2

4

4

0

Разом за змістовим модулем 2

20

5

5

10

10

0

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 3

Україна в добу модернізації

6

Україна на історичному етапі переходу від традиційного суспільства до модерного (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

10

1

1

2

8

0

7

Український національно-визвольний рух (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

10

1

1

2

8

0

Разом за змістовим модулем 3

20

2

2

4

16

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 4

Новітня історія України

8

Українська революція (1917–1921 рр.)

7

2

2

4

3

0

9

Україна між двома світовими війнами (1921 – 1939 рр).

7

2

2

4

3

0

10

Україна в Другій світовій війні

7

2

2

4

3

0

11

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-1991 рр.

7

1

1

2

5

0

12

Розбудова незалежної України

6

1

1

2

4

0

Разом за змістовим модулем 4

34

8

8

16

18

0

Модульна контрольна робота

Усього

90

18

18

36

54

0

Іспит