Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

3. Програма навчальної дисципліни модуль 1. Історія України Змістовий модуль 1. Найдавніша доба та епоха середньовіччя

Тема1.Вступ. Державність на українських землях до іх ст.Русь у іх–хіі ст. Галицько-Волинська держава (хііі – перша половина хіv ст.)

“Історія України” як навчальна дисципліна вищої школи України, завдання, що поставлені перед курсом. Особливості викладання “Історії України” студентам неісторичних спеціальностей. Історія політичних відносин, державогенезу як пріоритет вивчення: об’єктивна зумовленість чи данина моді (традиції). Державогенез на українських землях до ІХ ст. Україна і Степ. Анти. Специфіка становлення державного (цивілізованого) життя на українських просторах.

Історичні передумови утворення держави Русь. Теорії походження Русі. Дискусії навколо терміну “русь”. Українська історична наука про ранню історію праукраїнської держави. Внутрішній устрій Русі (України) та його еволюція в ІХ-ХІІІ ст. Хрещення Русі. Господарство Русі. Соціальна структура руського (українського) суспільства ІХ – першої половини ХІV ст. Місце держави Русь в історії України та Східної Європи: міфи і наукові версії. Галицько-Волинське князівство. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Романа Мстиславовича. Його загибель і її трагічні наслідки для краю. Боротьба між Романовичами, Ігоревичами та місцевими боярами за владу. Втручання в галицькі справи Польщі та Угорщини. Правління Данила Галицького. Стосунки з Західною Європою і папою римським. Боротьба з Золотою ордою. Боярська опозиція великокнязівській владі і її негативна роль в історії краю. Розвиток ремесел і торгівлі. Містобудування. Заснування Львова і перетворення його в центр Галицької землі. Утворення Галицької митрополії (1301).

Галицька земля в останні роки її незалежності. Причини загибелі Галицько-Волинського князівства. Значення і місце його в історії України.

Монгольське нашестя і його наслідки. Політична і військова організація монголів. Битва на р. Калці (1223). Новий похід монголів на Русь. Здобуття Києва та інших східнослов’янських міст. Причини перемог монгольського війська і поразок удільних князівств. Особливості окупаційної політики монголів на руських землях. Система надання ярликів і збору данини. Монголи і православна церква. Наслідки монгольського нашестя і дискусія науковців та політиків з цього приводу.

Тема 2. Українські землі в складі Великого князівства Литовського (XIV-XVI ст.). Виникнення та генезис українського козацтва

Утворення ВКЛ і розширення її територіальних володінь. Об’єднання литовських племен під владою князя Мендовга. Розширення меж ВКЛ за Гедиміна і Ольгерда. Відносини з Золотою Ордою. Політика литовських князів на українських землях.

Україна – об’єкт територіальних суперечок ВКЛ, Корони польської, Московського князівства. Україна в політичних комбінаціях Вітовта і його наступників. Втручання Вітовта в татарські справи і битва на р. Ворсклі. Розпад Золотої Орди і здобуття ВКЛ виходу до Чорного моря. Боротьба з Московським князівством за Сіверщину. Питання київської митрополії. Початки татарських і турецьких нападів на українські землі. Їхні причини і наслідки.

Поступове зближення Литви з Польщею і наслідки цього процесу для України. Кревська унія, її причини і результати. Проблема спільної протидії німецькій експансії і Грюнвальдська битва 1410 р. Поступове обмеження прав української аристократії у ВКЛ і змова Михайла Глинського (1508).

Соціально-економічний розвиток українських земель у XIV-XVI ст. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста і міське самоуправління. Поширення панщинно-фільваркового господарства. «Устава на волоки» (1528)і обмеження права переходу селян. Литовські статути 1529, 1566 і 1588 рр. Категорії залежного селянства: тяглові, службові, чиншові. Форми соціального протесту селянських мас.

Політичний статус українських земель у складі ВКЛ. Об’єктивні передумови особливого статусу українських земель. Дискусія навколо поняття «Русько-Литовська держава». Скасування системи удільних князівств і запровадження посад намісників-старост. Великокняжа Рада і її склад. Відхід від системи народного військового ополчення і запровадження постійного «боярського» війська. Зростання ролі і значення шляхти. Поступове перетворення українських земель у рядові провінції ВКЛ. Термін “козак” в українській та зарубіжній історіографії. Теорії походження (джерела) українського козацтва (бродники, берладники). Козацтво як історичний феномен (кінець ХV-ХVІ ст.): чисельність, розселення, соціальні функції. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. Запорізька Січ як військово-політичне (державне) утворення. Видатні діячі козацького руху. Роль козацтва у боротьбі проти польсько-шляхетської та римо-католицької (уніатської) експансії. П. Сагайдачний. Посилення боротьби проти національного та релігійного гноблення в першій половині ХVІІ ст.