Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать
 1. Запитання для підсумкового контролю

 1. Історія України як суспільний процес і наука (джерельна база, історіографія).

 2. Державотворчі процеси на українських землях (до ІХ ст.)

 3. Виникнення держави Русь. Версії походження Київської держави.

 4. Внутрішня і зовнішня політика київських князів (кінець ІХ – початок ХIIст.).

 5. Русь на історичному етапі роздроблення. Галицько-Волинська держава.

 6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

 7. Українські землі у складі Речі Посполитої.

 8. Козацтво, його місце та роль в українській історії.

 9. Військово-політичний устрій Запорозької Січі.

 10. Боротьба козацтва за самоутвердження: повстання кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст.

 11. Церковне питання в Русі-Україні у середні віки та ранньомодерний період.

 12. Національно-визвольна війна (революція) середини – третьої чверті ХVIIст.

 13. Українська козацька держава – Військо Запорозьке.

 14. Україна у добу Руїни (1657–1687 рр.): загальна характеристика.

 15. Внутрішня і зовнішня політика Гетьманщини доби І. Мазепи.

 16. Гайдамацький рух у XVIII ст. Коліївщина 1768 р.

 17. Геополітичні зміни в Східній Європі в останній третині ХVIIIст., їхній вплив на подальшу історію України.

 18. Політика Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії на українських землях (друга половина ХVIIІ – початок ХХ ст.): компаративний аналіз.

 19. Кріпосницька система в Україні у першій половині – середині ХІХ ст., її криза.

 20. Реформи 1860–1970-х років у Наддніпрянщині, їхні історичні наслідки: особливості соціально-економічного розвитку підросійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 21. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель у “довгому” ХІХ ст.

 22. Український національний рух (кінець ХVIII– перша половина ХІХ ст.): характеристика та регіональні особливості.

 23. Український національний рух (друга половина ХІХ ст.): характеристика та регіональні особливості.

 24. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 25. Україна та українське питання у роки Першої світової війни.

 26. Українська революція доби Центральної ради.

 27. Українська Держава Павла Скоропадського.

 28. Українська революція доби Директорії. Друга УНР (1918–1921 рр.).

 29. Західноукраїнська Народна Республіка (1918–1923 рр.).

 30. Політика більшовиків: “воєнний комунізм” і Неп в Україні (1919–1929 рр.).

 31. УССР (УРСР) у складі СРСР: офіційний статус і фактичне становище.

 32. Політика українізації (1923 – початок 1930-х рр.), її наслідки.

 33. Сталінщина, її сутність і наслідки в 1930-х роках.

 34. Голодомори 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 рр.: причини, масштаби, наслідки.

 35. Особливості політичного життя та соціально-економічного розвитку Західної України в міжвоєнний період (1918–1939 рр.).

 36. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни. Перший етап німецько-радянської війни на території України (друга половина 1941 – перша половина 1942 рр.).

 37. Нацистський окупаційний режим. Гітлерівська політика державного терору.

 38. Націоналістичний та комуністичний рухи опору в Україні у роки Другої світової війни.

 39. Радянська армія в боях за звільнення України (1943–1944 рр.): масштаби військових операцій та ціна здобутих перемог.

 40. Повоєнна відбудова в УРСР, її особливості (1944 – початок 1950-х рр.)

 41. Україна в період жданівщини. Націоналістичний рух на західноукраїнських землях у 1944 – на початку 1950-х рр.

 42. Соціально-економічні реформи Микити Хрущова та їхні наслідки в Україні.

 43. Криза радянської системи в Україні у роки “застою” (1970-і – перша половина 1980-х рр.).

 44. Український дисидентський рух (1960–1980-і рр.).

 45. Передумови відродження української національної держави у роки “перебудови”.

 46. Україна на шляху державної незалежності (1990–1991 рр.).

 47. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку України в 1990-х роках – на початку ХХІ ст.

 48. Державний устрій України (1991–2010 рр.).

 49. Основні суперечності та труднощі конституційного процесу в Україні (від 1996 р.).

 50. Черкащина – край Б. Хмельницького і Т. Шевченка: історія області.

 51. Аналіз історичного джерела (літописне зведення “Повість минулих літ”).

 52. Аналіз історичного джерела (збірка законів “Руська правда”).

 53. Аналіз історичного джерела (“Слово про Ігорів похід”).

 54. Аналіз історичного джерела (Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр.).

 55. Аналіз історичного джерела (Пересопницьке євангелія 1556–1561 рр. та Острозька Біблія 1581 р.).

 56. Аналіз історичного джерела (Зборівський договір 1649 р. Б. Хмельницького).

 57. Аналіз історичного джерела (Білоцерківський договір 1651 р. Б. Хмельницького).

 58. Аналіз історичного джерела (Московська угода (Березневі статті Б. Хмельницького) 1654 р.).

 59. Аналіз історичного джерела (Гадяцька угода 1658 р. І. Виговського).

 60. Аналіз історичного джерела (Літопис Самійла Величка).

 61. Аналіз історичного джерела (Конституція 1710 р. П. Орлика).

 62. Аналіз історичного джерела (М. Костомаров “Книга буття українського народу”).

 63. Аналіз історичного джерела (“Основа” (1861–1862 рр.) – перший український журнал у Російській імперії).

 64. Аналіз історичного джерела (М. Міхновський “Самостійна Україна”).

 65. Аналіз історичного джерела (Б. Грінченко “Словарь української мови”).

 66. Аналіз історичного джерела (І Універсал Центральної ради).

 67. Аналіз історичного джерела (ІІ Універсал Центральної ради).

 68. Аналіз історичного джерела (ІІІ Універсал Центральної ради).

 69. Аналіз історичного джерела (ІVУніверсал Центральної ради).

 70. Аналіз історичного джерела (П. Скоропадський “Грамота до всього українського народу”).

 71. Аналіз історичного джерела (Закон “про п’ять колосків” від 7 серпня 1932 р.).

 72. Аналіз історичного джерела (“Акт проголошення відновленої Української держави” від 30 червня 1941 р.).

 73. Аналіз історичного джерела (Дзюба І. “Інтернаціоналізм чи русифікація”).

 74. Аналіз історичного джерела (Декларація про державний суверенітет України).

 75. Аналіз історичного джерела (Акт проголошення незалежності України).

 76. Історичний портрет (княгиня Ольга).

 77. Історичний портрет (князь Володимир Великий).

 78. Історичний портрет (князь Ярослав Мудрий).

 79. Історичний портрет (князь Володимир Мономах).

 80. Історичний портрет (князь Данило Галицький).

 81. Історичний портрет (князь Дмитро Вишневецький).

 82. Історичний портрет (князь Василь-Костянтин Острозький).

 83. Історичний портрет (гетьман Петро Сагайдачний).

 84. Історичний портрет (митрополит Петро Могила).

 85. Історичний портрет (гетьман Богдан Хмельницький).

 86. Історичний портрет (гетьман Петро Дорошенко).

 87. Історичний портрет (гетьман Іван Мазепа).

 88. Історичний портрет (кошовий Петро Калнишевський).

 89. Історичний портрет (мислитель Григорій Сковорода).

 90. Історичний портрет (науковець Михайло Максимович).

 91. Історичний портрет (національний пророк Тарас Шевченко).

 92. Історичний портрет (громадський діяч Михайло Драгоманов).

 93. Історичний портрет (громадсько-політичний діяч Кость Левицький).

 94. Історичний портрет (митрополит Андрій Шептицький).

 95. Історичний портрет (історик і державний діяч Михайло Грушевський).

 96. Історичний портрет (політичний і державний діяч Симон Петлюра).

 97. Історичний портрет (політичний діяч Євген Коновалець).

 98. Історичний портрет (політичний діяч Степан Бандера).

 99. Історичний портрет (військовий діяч Роман Шухевич).

 100. Історичний портрет (політичний і державний діяч В’ячеслав Чорновіл)