Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма з Історії України 2015_2016.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
192.03 Кб
Скачать

Логіка викладу:

 1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Включення західноукраїнських земель до складу СРСР та оцінка цих подій в історіографії.

 2. Напад Німеччини на СРСР. Оцінні міркування щодо стратегічних прорахунків радянського командування та воєнно-мобілізаційних акцій першого періоду війни, дискусійність проблеми у науковій літературі.

 3. Нацистський “новий порядок” і окупаційна політика в Україні. Спроба відновлення української державності в ході Другої світової війни.

 4. Дві течії антифашистського руху опору в Україні. Оціночні міркування щодо антигітлерівської боротьби в тилу.

 5. Повернення сталінського режиму в Україну як один із наслідків звільнення від німецько-нацистської окупації.

 6. Політична еволюція ОУН, УПА та її збройна боротьба з радянським режимом.

 7. Данина українців у війні. Аналіз демографічних, політичних, економічних й культурних втрат України в роки війни.

Лекція 11

Тема 11: Повоєнна відбудова і розвитокУкраїни в 1945-1991 рр

(2 год.)

Логіка викладу:

 1. Внутрішньополітичне та економічне становище УРСР в умовах післявоєнної відбудови.

 2. Спроба часткових реформ радянської тоталітарної системи. Здобутки та парадокси хрущовської “відлиги”.

 3. Прогресуючий занепад та розклад тоталітарної системи в Україні. Перетворення республіки в одну з найпотужніших провінцій радянської імперії.

 4. “Нове мислення” і “гласність” як ознаки вимушеної лібералізації радянського режиму доби перебудови і початок національного відродження в Україні.

 5. Акт проголошення незалежності України в контексті спроби державного перевороту в СРСР і краху тоталітарного режиму в Україні.

6.Тематика та зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1. Найдавніша доба та епоха середньовіччя

Семінарське заняття № 1

Вступ. Державогенез на українських землях до ІХ ст.Русь у ІХ–ХІІ ст. Галицько-Волинська держава (ХІІІ – перша половина ХІV ст.)

(2 год.)

Мета: з’ясувати ключові питання державотворення на тлі етносоціальної еволюції давньоукраїнської спільноти ІХ–ХІІІ ст.

Зміст семінарського заняття

 1. Виникнення держави Русь. Версії походження Київської держави.

 2. Внутрішня і зовнішня політика київських князів.

 3. Русь на історичному етапі роздроблення.

 4. Галицько-Волинська держава.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

Київські князі: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, ЯрославМудрий, Володимир Мономах;

Галицько-Волинські князі: Роман Мстиславович, Данило Галицький, Василько Романович, Лев Данилович, Юрій І.

Пояснити терміни та поняття:слов’яни,Київська Русь, «Руська правда«, вотчина, дружина, орда, половці, печеніги, усобиці, хан, бояри, ярлик, рядовичі, волхви, смерд, християнство, князь, міжнародні зносини Русі, «норманська» теорія, «Слово о полку Ігоревім«, »Повість времінних літ«, Київ, Дніпро, гривна, полюддя, Золоті Ворота, Софія Київська, Києво-Печерський монастир.

Рекомендована література: 78, 84, 123, 125-130, 228 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

Форми контролю:

Усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення