Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Варіант № 19

І. Теоретичне питання

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю.

ІІ. Практичне завдання.

Накреслити алгоритми формування внутрішніх цін відповідно до відомих методів їх формування.

ІІІ. Задача.

Визначити виконання плану з ритмічності виробництва за наступними даними:

Декада

Випуск продукції, тис. грн.

план

факт

Перша

1230

2200

Друга

1230

900

Третя

1230

1530

Варіант № 20

І. Теоретичне питання

Визначення точки беззбитковості.

ІІ. Практичне завдання.

Зобразити схематично систему планів підрозділів підприємства в умовах дивізіональної структури і проаналізувати їх.

ІІІ. Задача.

За планом у наступному році виручка з ПДВ підприємства складе 340 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції у структурі чистого доходу складе – 65%, а матеріальні витрати – 30% від собівартості реалізованої продукції. Витрати на збут і адміністративні витрати складуть – 35 тис. грн. Операційний прибуток дорівнює прибутку до оподаткування. Підприємство планує розподілити між підрозділами 25% від чистого прибутку. Визначити прибуток підрозділу, якщо його додані витрати складають 35 тис. грн.

Варіант № 21

І. Теоретичне питання

Оцінка виконання плану за асортиментом.

ІІ. Практичне завдання.

Здійснити порівняння лінійної та функціональної структур управління

ІІІ. Задача.

Розрахувати залишок виробничих запасів на кінець періоду методом середньозваженої собівартості відповідно до положень бухгалтерського обліку, що впроваджуються в Україні з 2000 року, при таких вихідних даних:

- залишок на початок періоду - 200 од. по 10 грн.;

- придбано за період: 10.02 - 200 од. по 15 грн.; 15.02 - 400 од. по 17 грн.;

25.02-100 од. по 13 грн.

- відпущено у виробництво (реалізовано) за період − 340 од. за середньозваженою ціною.

Варіант № 22

І. Теоретичне питання

Функції внутрішніх цін.

ІІ. Практичне завдання.

Намалювати матричну структуру управління

ІІІ. Задача.

У цеху встановлено 60 верстатів, які працюють у дві зміни. Верстати обслуговуються наладчиками, норма обслуговування - 10 верстатів на одного наладчика. Планові втрати робочого часу 13%. Визначити облікову кількість наладчиків.

Варіант № 23

І. Теоретичне питання

Матеріальне і соціально-психологічне (моральне) стимулювання та їх значення.

ІІ. Практичне завдання.

Зобразити схематично типову виробничу структуру підприємства

ІІІ. Задача.

Розрахувати фактичний фонд оплати праці підрозділу підприємства за місяць, якщо відомо:

- випуск продукції склав 640 од.,

- комплексна розцінка (норматив зарплати) 20,00,

- відхилення фактичних витрат від планових (економія-, перевитрати +) – 3500,

- норматив відрахування у фонд оплати праці за економію витрат 20%,

- виконання плану з номенклатури продукції 99%,

- норматив зменшення фонду оплати праці за невиконання плану з номенклатури 1%.

Варіант № 24

І. Теоретичне питання

Методика обчислення збитків і економічних санкцій.

ІІ. Практичне завдання.

Зобразити схематично всі типи організації виробничого процесу

ІІІ. Задача.

За планом загальновиробничі витрати цеху складають 25% від собівартості продукції. Цехом виробляється два види виробів: А – 2000 од., Б – 4000 од. з відповідними встановленими відрядними розцінками за одиницю виробу А-100 грн., Б-150 грн. та відповідною собівартістю А – 500 грн., Б-800 грн. Необхідно визначити розмір загальновиробничих витрат, які віднесені на одиницю кожного виробу.