Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Тема 9. Економічна діагностика в системі управління підприємством та його підрозділами

9.1.Сутність економічної діагностики та її основні завдання.

9.2. Види й методи економічної діагностики діяльності підрозділів підприємства.

9.3. Економічна діагностика у системі АСУ підприємства.

Рекомендована література:6, с. 176-179,12, с. 5-12, 20-22,17, с. 75-84

9.1.Сутність економічної діагностики та її основні завдання

Взаємозв’язок економічного аналізу й діагностики з іншими функціями управління можна простежити на рис 4.1.

Прогнозування

Рис. 4.1 - Взаємозв’язок економічної діагностики з функціями управління.

оцінити стан господарської системи (підприємства, об’єднання) в умовах обмеженої інформації

оцінити режим функціонування, його ефективність і на основі цього – стабільність роботи підприємства

визначити можливі варіанти економічної динаміки, виходячи із створеної і перспективної структури зв’язків між показниками, що характеризують його діяльність

оцінити можливі наслідки управлінських рішень, які пов’язані з динамікою і структурою виробництва, політикою цін, комплектацією, з точки зору ефективності виробництва, фінансового стану та платоспроможності підприємства (аналіз господарських ситуацій)

9.2. Види й методи економічної діагностики діяльності підрозділів підприємства

Економічна діагностика, базуючись на результатах оперативного аналізу, дозволяє оцінити наслідки виконаних і запропонованих заходів щодо коригування виробничої програми. Це набуває особливого значення під час розширення економічної самостійності підприємств, зростання відповідальності їх керівників за прийняття рішень, за кінцеві виробничі результати.

Повна діагностика діяльності підприємства або його підрозділу (об’єкта) включає п’ять самостійних етапів дослідження:

 • первинний або загальний,

 • детальний,

 • причинний,

 • порівняльний,

 • розробка програми дій.

Таблиця 4.1 − Основні прийоми й методи економічної діагностики

Завдання економічної діагностики підприємства

Аналітичні прийоми обробки інформації

Оцінка результатів господарської діяльності підприємства

 1. Матриці зростання та її модифікації

 2. Рангові оцінки

Оцінка режимів функціонування підприємства

 1. Матриця зростання, її модифікації

 2. Апарат виробничої функції

Оцінка стабільності підприємства

 1. Матриця зростання

 2. Рангові оцінки економічної динаміки

Аналіз господарських ситуацій

 1. Перерахунок результатів оперативного аналізу в перспективні результати

 2. Матриця зростання та її модифікації

9.3. Економічна діагностика в системі АСУ підприємства.

На рис 4.2 наведено варіант організації АСУ виробництвом і місце економічної діагностики в цій системі.

Запропонована система економічної діагностики в умовах розширення економічної самостійності підприємства та організації, зростання вимог, які пред’являються системою управління до оперативності й надійності аналітичної інформації, може в повній мірі бути впроваджена в умовах використання автоматизованої системи управління (АСУ) виробництвом. У такому випадку діагностика стає органічною частиною всього комплексу управління виробництвом.

З розширенням економічної самостійності, переходом на оренду, в тому числі внутрішньовиробничу, центр ваги прийняття управлінських рішень переноситься на рівень підприємства і цеху, що призводить не тільки до перерозподілу списків аналітичної інформації, яка формується у процесі діагностики, але й зростання оперативності прийняття рішень.

Рис. 4.2 - Підготовка АСУ підприємства

Широкі можливості для впровадження системи діагностики як підсистеми АСУ підприємства відкриваються з використанням діалогових систем на базі розвинутої комп’ютерної системи, що встановлюється у функціональних підрозділах і цехах підприємства, із залученням в ролі експертів працівників функціональних відділів і бюро цехів, які звільнені від важкої облікової роботи.