Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

3.2. Оперативне планування діяльності підприємства

оперативне планування −являє собою найважливіший важіль повсякденного управління виробничою діяльністю підрозділів та підприємства в цілому.

У процесі оперативного планування використовується детальна розробка плану підприємства і його підрозділів, окремих виробництв, цехів, виробничих дільниць, бригад і навіть робочих місць на короткі проміжки часу - місяць, декаду, робочий тиждень, добу, зміну.

Оперативне планування охоплює два напрямки (рис. 2.3.) й вирішує ряд завдань (рис. 2.4).

Два напрямки оперативного планування

Календарний план

Диспетчеризація

рис. 2.3 -напрямки оперативного планування

Календарний план, в рамках якого розробляються оперативні плани і графіки виготовлення та випуску продукції.

Диспетчеризаціявключає в себе роботи, які необхідні для оперативного обліку, контролю і регулювання виконання оперативних планів і ходу виробництва.

Рис. 2.4 - Завдання оперативного планування

Міжцехове оперативне плануванняздійснюється по цехах з метою забезпечення скоординованої діяльності і необхідної виробничої пропорції між цехами підприємства відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням їх функцій - основні, допоміжні, обслуговуючі й побічні цехи.

Внутрішньоцехове оперативне плануванняздійснюється в рамках окремого цеху - по дільницях і робочих місцях й включає розробку календарних планів виробництва для дільниць і контроль їх виконання, розподіл робіт по дільницях, доведення до робочих місць і оперативне регулювання виробничих процесів.

У практиці господарювання виділяють три основні системи оперативного планування, вибір використання кожної з систем визначається типом виробництва, складом та особливостями технології і самою продукцією (рис. 2.5).

Рис. 2.5 - Системи оперативного планування

Подетальна системав якості планово-облікової одиниці використовує деталь визначеного найменування.

Комплектна система- планово-обліковою одиницею є комплект деталей (вузлів), об'єднаний за певними ознаками.

Система оперативного планування на замовлення характеризується встановленням конкретних строків запуску-випуску виробів по кожному замовленню, яке є планово-обліковою одиницею для підприємства.

3.3.Принципи й методи розробки планів діяльності структурних підрозділів підприємства

Основою розробки плану підрозділів є план підприємства, порядок розробки якого наведено на рис.2.6

Розроблені плани підрозділів нижчого рівня орієнтуються на завдання підрозділів вищого рівня, що забезпечує відображення у планах загальної мети і стратегії підприємства.

Рис. 2.6 - Етапи розробки планів підрозділів підприємства

методологічні принципи планування

діяльності підрозділів

безперервність процесу планування діяльності структурних підрозділів згідно з їх місцем у виробничому процесі

виявлення вузьких місць у розвитку окремих підрозділів та підприємства взагалі

Р

комплексний аналіз і оцінка досягнутого рівня їх розвитку

ис. 2.7 - Принципи планування діяльності підрозділів

При плануванні діяльності підприємства та його підрозділів використовують різноманітні методи й принципи (рис.2.7). Вони повинні враховувати зовнішні умови господарювання, профіль діяльності підприємства і різноманітність способів та методів досягнення його стратегічних цілей. Класифікація методів планування діяльності підприємства наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Класифікація методів планування