Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Варіант № 10

І. Теоретичне питання

Зовнішній і внутрішній аспекти планування.

ІІ. Практичне завдання.

Охарактеризуйте процес визначення нормативів оборотних активів.

ІІІ. Задача.

Ціна об’єкту основних засобів з ПДВ – 18 тис. грн. Витрати на транспортування і монтаж – 1,5 тис. грн. Ліквідаційна вартість – 5% від первісної. Нормативний строк експлуатації 8 років. Залишкова вартість на початок 4 року експлуатації – 9,6 тис. грн. Загальний очікуваний обсяг випуску 1250 тис. грн., за 4 рік експлуатації випущено 14% від загального очікуваного випуску. Визначити амортизаційні відрахування за 4 рік експлуатації прямолінійним методом, методом зменшення залишкової вартості, методом прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним методом, виробничим методом.

Варіант № 11

І. Теоретичне питання

Склад планів підрозділів-центрів прибутку і підрозділів-центрів витрат.

ІІ. Практичне завдання.

Поясніть переваги і недоліки погодинної оплати праці та сферу її застосування.

ІІІ. Задача.

Через неритмічне постачання матеріалів в підрозділі виникли простої в розмірі 2300 людино-годин, середня тарифна годинна ставка – 4,5 грн., а середній годинний виробіток товарної продукції – 18,8 грн. Рентабельність продукції 25%. Додаткова оплата праці 14% від основної, відрахування на соціальні заходи – 39,5%. Визначити розмір збитків підрозділу (сума оплати праці за простої і сума недоотриманого прибутку).

Варіант № 12

І. Теоретичне питання

Оплата праці за кінцевим колективним результатом.

ІІ. Практичне завдання.

Поясніть переваги і недоліки відрядної оплати праці та сферу її застосування.

ІІІ. Задача.

Оплата праці в підрозділі проводиться за кінцевим колективним результатом, за місяць роботи підрозділу виплатили – 2740 грн. В підрозділі працює 5 чоловік. Данні про фактичні КТУ і кількість відпрацьованих днів наведені в таблиці.

ПІП

Фактичний КТУ

Відпрацьовано днів

Іванов І.В.

0,89

20

Фоменко А.В.

1,12

22

Худяков А.В.

0,72

15

Миронюк М.П.

1,32

18

Овсянніков С.В.

1,05

19

Розподілити фонд заробітної плати, враховуючи фактичний КТУ та кількість відпрацьованих днів.

Варіант № 13

І. Теоретичне питання

Види участі у прибутку персоналу підприємства.

ІІ. Практичне завдання.

Наведіть схеми взаємозв’язків підрозділів основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури.

ІІІ. Задача.

Визначити базовий і фактичний коефіцієнт трудової участі робітників підрозділу, якщо за кожний відсоток виконання плану КТУ збільшується на 0,03 а недовиконання зменшується на 0,05. Дані про повну зведену оплату праці та виконання плану кожним виробником наведено в таблиці.

ПІП

Повна зведена оплата праці, грн.

Виконання плану, %

Іванов І.В.

620

114

Фоменко А.В.

450

112

Худяков А.В.

320

89

Миронюк М.П.

420

102

Овсянніков С.В.

690

97