Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

7.2. Об’єкти контролю, їх характеристика

Рис. 3.1 - Об’єкти контролю

Успішне подолання відхилень від нормального ходу виробництва залежить від своєчасної інформації про відхилення та оперативне регулювання виробництва, що складає зміст діяльності диспетчерського апарату підприємства.

Диспетчеризація- централізований контроль та безперервне оперативне керування поточним ходом виробництва як у масштабі підприємства, так і його структурних підрозділів.

Незалежно від типу виробництва обов’язковим об’єктом диспетчерського контролю (рис 3.1) є випуск товарної продукції відповідно до встановленого плану, обсягів та строків, стану незавершеного виробництва, матеріально-технічної забезпеченості виробництва.

Від виробничо-диспетчерського відділу (бюро)

План роботи цеху на місяць, декаду, тиждень

Рапорт про виконання добового завдання

Від майстрів ділянок

Рапорт про надходження матеріалів, деталей, напівфабрикатів

Від складу матеріалів та деталей

Розпорядження щодо зміни планів

Від начальника цеху до головного диспетчера

Щоденний рапорт про виконання претензій щодо дефіциту

Начальнику цеху, головному диспетчеру

Змінно-добові завдання

Майстрам ділянок

Завдання на строковий ремонт обладнання, по внутрішньо- цехових перевезеннях і т.п.

Іншим підрозділам цеху

Диспетчер отримує

Диспетчер дає

Диспетчер цеху

Диспетчер веде

Графіки ходу руху виробництва

Диспетчерський журнал

Картотека строків

Рис. 3.2 - Зміст роботи диспетчера підрозділу

7.3. Система оціночних показників діяльності на рівні підрозділів підприємства

Для забезпечення ефективності організації контролю на рівні підрозділів підприємства важливим є питання правильного вибору системи оціночних показників.

Порівняння фактичних показників з плановими, виявлення причин відхилень та їх аналіз, прийняття рішень щодо усунення останніх

Контроль здійснюється систематично за допомогою системи показників (табл. 3.1.)

Таблиця 3.1 − Система оціночних показників діяльності виробничого підрозділу

Оцінка діяльності – логічне продовження контрольних функцій.

На рівні підрозділів система оціночних показників не може бути однаковою для різних підрозділів, зважаючи на специфіку їхньої діяльності.

Показники підрозділів мають бути узгоджені з показниками роботи підприємства й утворювати з ними єдину систему.

Необхідність взаємного зв’язку показників по вертикалі

Підприємство цех дільниця бригада робоче місце

Для всіх внутрішньокоопераційних підрозділів до основних оцінюючих показників відносять як кінцевий результат обсяг виготовленої продукції певної номенклатури (надання послуг), а як показник ефективності – собівартість продукції.