Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Завдання до контрольної роботи для студентів заочного відділення

з дисципліни "Економіка підприємства ІІ"

Контрольній роботі надається важливе значення. Вона є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Виконання цієї роботи сприяє більш глибокому, самостійному вивченню предмета і водночас є однією з форм перевірки знань студентів.

Робота над підготовкою контрольної роботи вчить студентів підбирати та аналізувати законодавчі і нормативні акти, теоретичний матеріал, узагальнювати явища в економічному житті, виробляти навики підготовки пропозиції і рекомендації, пов’язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, критично осмислювати та оцінювати виникаючі події, розв’язувати задачі.

Контрольна робота повинна виконуватися у відповідності до вимог вищої школи та методичними вказівками до їх оформлення. Об'єм контрольної роботи повинен складатися з 10-15 сторінок шкільного зошита чи 8-10 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони. Обов'язковою вимогою є наявність полів 2 см.

При виборі варіанту студент керується шифром (номером залікової книжки) за таблицею.

Остання цифра заліковки

Передостання цифра заліковки

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 0

0, 1

1

2

3

4

5

2, 3

6

7

8

9

10

4,5

11

12

13

14

15

6 ,7

16

17

18

19

20

8, 9

21

22

23

24

25

Варіанти контрольних робіт Варіант № 1

І. Теоретичне питання.

Економічний механізм в системі господарського механізму.

ІІ. Практичне завдання.

Зобразіть схематично визначення планового прибутку підрозділів підприємства.

ІІІ. Задача.

Визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції у натуральному та вартісному вираженні у звітному періоді, якщо ціна одиниці продукції 5,60 грн., змінні витрати на одиницю – 2,80 грн., рентабельність продукції 15%, а обсяг випуску – 3,58 млн. од. продукції.

Варіант № 2

І. Теоретичне питання.

Структура внутрішнього економічного механізму.

ІІ. Практичне завдання.

Охарактеризуйте та порівняйте схематично методи визначення амортизаційних відрахувань.

ІІІ. Задача.

Визначити суму розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат підрозділу та коефіцієнт використання нормативної потужності підрозділу, якщо нормативна потужність підрозділу 6520 од. продукції, фактичний обсяг випуску – 5630 од. продукції, сума постійних загальновиробничих витрат підрозділу за період дорівнює – 2450 грн.

Варіант № 3

І. Теоретичне питання

Принципи побудови внутрішнього економічного механізму підприємства.

ІІ. Практичне завдання

Намалюйте процес оцінки виконання плану за асортиментом.

ІІІ. Задача.

Розподілити загальновиробничі витрати підрозділу між об’єктами калькулювання пропорційно прямим витратам, якщо підрозділ випускає три види продукції; прямі витрати на випуск кожного дорівнюють: продукція А – 23114 грн.; продукція Б – 15420 грн.; продукція В – 18456 грн.; сума загальновиробничих витрат, які підлягають розподілу – 9123 грн.

Варіант № 4

І. Теоретичне питання.

Передумови функціонування внутрішнього економічного механізму.

ІІ. Практичне завдання.

Зобразіть схематично вплив факторів на формування внутрішніх цін.

ІІІ. Задача.

Після проведення заходів щодо підвищення якості продукції ціна кінцевої продукції збільшилась на 15,8 грн. Заходи проводилися у 4 підрозділах підприємства, бальна оцінка заходів по підрозділах та внутрішні ціни на їх продукцію наведені в таблиці.

Підрозділ

Бальна оцінка, балів

Внутрішня ціна, грн.

1

25

2,38

2

30

3,15

3

30

3,74

4

15

6,92

Визначити нові внутрішні ціни.