Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Варіант № 5

І. Теоретичне питання.

Форми функціонування підрозділів підприємства.

ІІ. Практичне завдання.

Намалюйте та порівняйте методики розподілу загальновиробничих витрат.

ІІІ. Задача.

Виробнича програма на рік для виробничого підрозділу складає 5623000 од. продукції, трудомісткість якої 0,02 верстато-години і 0,025 людино-години. В році 250 робочих днів, підприємство працює у 2 зміни по 8 годин кожна, коефіцієнт використання режимного фонду роботи обладнання 0,92, втрати робочого часу робітниками підрозділу – 11%, коефіцієнт виконання норм – 1,1.

Визначити необхідну чисельність робітників та кількість обладнання у підрозділі для виконання виробничої програми.

Варіант № 6

І. Теоретичне питання.

Функції внутрішніх цін.

ІІ. Практичне завдання.

Порівняйте методи оцінки виробничих запасів.

ІІІ. Задача.

В підрозділі встановлено 12 одиниць взаємозамінного обладнання і працює 28 чоловік, підрозділ випускає один вид продукції, трудомісткість якої 0,2 верстато-години і 0,25 людино-години, в плановому році 250 робочих днів, підприємство працює у 2 зміни по 8 годин кожна, коефіцієнт використання режимного фонду роботи обладнання 0,93, втрати робочого часу робітниками підрозділу – 8%, коефіцієнт виконання норм – 1,1.

Визначити максимально можливий випуск продукції підрозділом.

Варіант № 7

І. Теоретичне питання

  1. Методи формування внутрішніх цін.

  2. Оцінка ефективності роботи за показником витрат.

ІІ. Практичне завдання.

Охарактеризуйте процес визначення комплексної розцінки.

ІІІ. Задача.

Середні одноденні витрати виробничих запасів підприємством – 89672 грн.; середня норма запасу виробничих запасів у днях – 8 днів; середня тривалість виробничого циклу – 3 дні; коефіцієнт зростання витрат – 0,5; одноденний випуск продукції – 125235 грн.; середня норма запасу готової продукції у днях – 2 дні. Нормовані оборотні активи складають – 79% від середнього залишку оборотних активів. Виручка підприємства за рік складає 40 млн. грн.

Знайти норматив оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції на складі, середній залишок оборотних активів, коефіцієнт обертання та тривалість одного обороту.

Варіант № 8

І. Теоретичне питання

Методика визначення прибутку до розподілу між підрозділами.

ІІ. Практичне завдання.

Опишіть механізм визначення базового і фактичного коефіцієнта трудової участі.

ІІІ. Задача.

Вартість основних засобів на початок року дорівнювала 9630 тис. грн., протягом року було придбано основних засобів на суму 256 тис. грн. і ліквідовано на суму – 26 тис. грн.; виручка без ПДВ за рік 4770 тис. грн.; рентабельність продукції 25%; чисельність працюючих 2780 чол.

Знайти середньорічну вартість основних засобів, фондовіддачу, фондомісткість, рентабельність основних засобів, фондоозброєність праці.

Варіант № 9

І. Теоретичне питання

Джерела матеріального стимулювання.

ІІ. Практичне завдання.

Намалюйте схему розподілу фонду оплати праці.

ІІІ. Задача.

Данні про залишки та надходження матеріалів за період наведено в таблиці:

Дата

Кількість, од.

Ціна од., грн.

Залишок

125

12,30

5.02

236

12,50

10.02

254

12,60

15.02

862

11,50

20.02

592

11,30

25.02

288

12,70

Протягом періоду було використано у виробництві 2220 од. матеріалу. Нормативна вартість матеріалу 12 грн.

Визначити виробничі матеріальні витрати і оцінити вартість залишків методами: за середньозваженою вартістю, ЛІФО, ФІФО, за нормативною вартістю (визначити відхилення фактичної вартості матеріалів від його нормативної оцінки).