Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

10.3. Результати економічної діагностики як підстава для регулювання виробництва

З розширенням економічної самостійності, переходом на договірні форми регулювання економічних відносин на мікрорівні центр ваги прийняття управлінських рішень переноситься на рівень підприємства та його структурних підрозділів.

Результати економічної діагностики, економічні оцінки діяльності підприємства (підрозділу)

Функціональні відділи підприємства

Прийняття управлінськихрішень

Регулювання виробництва

Регулювання обсягів виробництва

Регулювання собівартості (витрат виробництва) на весь обсяг виробництва та окремі вироби

Основні об’єкти

регулювання виробництва

Регулювання асортименту та номенклатури продукції

Найбільш повне використання виробничих потужностей підрозділів підприємства

Регулювання номенклатури та асортименту продукції (послуг) згідно з встановленими потребами й виробничимиможливостями

Забезпечення стійких темпів зростання випуску продукції у натуральних показниках

Поліпшення якості й надійності продукції (послуг) з урахуванням попиту на них

Використання результатів аналізу системи “ВИТРАТИ – ВИПУСК - ПРИБУТОК”

  • маржинальний прибуток (збитки);

  • коефіцієнт маржинального прибутку;

  • рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка беззбитковості);

  • рівень безпеки операційної діяльності;

  • операційний ліверідж

регулювання

показників

Вплив динаміки обсягу виробництва на прибуток:

, (4.19)

де - зміна розміру прибутку, грн; - зміна обсягу виробництва, грн; - зміна змінних витрат, грн; - зміна величини маржинального прибутку, грн.

потужність

10.4 Оцінка економічних наслідків регулювання виробництва

Оцінка економічних наслідків регулювання виробництва безпосередньо пов’язана з оцінкою впливу на кінцевий результат – прибуток (рентабельність виробництва).

Напрямки регулювання виробництва

Розрахунок наслідків регулювання виробництва

1. Зміна виробничої потужності

, ( 4.20)

де - зміна виробничої потужності, грн.; - коефіцієнт завантаження виробничої потужності;

, ( 4.21)

де - зміна обсягу виробництва продукції, грн; - виробнича потужність, грн.; - зміна коефіцієнта завантаження виробничої потужності

, (4.22)

де - зміна розміру прибутку, грн.; - зміна обсягу виробництва і-го виробу, один.

2. Зміна обсягів виробництва

3. Зміна рівня рентабельності продукції

, ( 4.23)

де - зміна рівня рентабельності і-го виробу, %

4.Підвищення технічного рівня виробництва

( 4.24)

де ,- норма витрат матеріалів до і після здійснення заходів, натур. од.; - ціна одиниці матеріального ресурсу, грн.; - обсяг випуску продукції після здійснення заходу, натур.од.

5. Зміна продуктивності праці

( 4.25)

де ,- трудомісткість одиниці продукції до і після здійснення заходу, н-год.; ,- середньогодинна тарифна ставка робітників до і після здійснення заходу, грн-год.; - середній процент додаткової заробітної плати для певної категорії робітників; - встановленний процент відрахувань на соціальні заходи;

6.Удосконалення організації виробництва

( 4.26)

де - собівартість виробів, виробництво планується розмістити на спеціалізованих підприємствах, грн/од.; - гуртова ціна за виріб, виготовлений на спеціалізованому підприємстві, грн./од.; - транспортно-заготівельні витрати на одиницю виробу, грн./од.; - кількість виробів, які отримують по кооперації зі спеціалізованих підприємств з моменту проведення спеціалізації до кінця року, натур. од.

( 4.27)

де - приріст обсягу продукції в плановому році, %;

- сума умовно-постійних витрат в базовому році, грн.;

7.Зміна структури обсягу продукції

8. Зміна прибутку підрозділу підприємства

, ( 4.28)

де - кошторис доданих витрат виробництва і-го підрозділу, що скоригована на фактичний обсяг виробництва; - зміни (збільшення “+” або зменшення “-”) фактично доданих витрат виробництва і-го підрозділу порівняно з кошторисом доданих витрат виробництва; - величина економічного збитку в розмірі санкцій за затвердженими претензіями до і-го підрозділу з боку підприємства таj-го підрозділу; - єдина норма рентабельності, що встановлюється на підприємстві однаково для всіх підрозділів у відсотках до доданих витрат виробництва