Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт21.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.38 Mб
Скачать

1.9. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства та рівня його економічної безпеки

Здійснимо аналіз і оцінку ймовірності банкрутства Державного підприємства «Ємільчинське лісове господарство» та рівня його економічної безпеки за останні 3 роки.

1. Модель Альтмана Е. (1968 р.)

ІБ = 1,2 (ОА : А) + 1,4 [(ЧП-Д) : СА] + 3,3 (ОП : СА)+0,6 (РВ : ЗК) + 1,0 (ЧД : СА),

де ОА – оборотні активи; А – активи; ВК – власний капітал; ОП – операційний прибуток; СА – середньорічна вартість активів; РВ – ринкова вартість власного капіталу; ЗК – залучений капітал; ЧП – чистий прибуток; Д – дивіденди; ЧД – чистий доход.

ОА : А – питома вага оборотних активів в загальній сумі активів;

(ЧП – Д) : СА – частка активів яка формується за рахунок реінвестованого чистого прибутку;

ОП : А – операційна прибутковість активів, коп. / грн.;

РВ : ЗК – скільки власних коштів в ринковій оцінці припадає на 1 грн. залученого капіталу;

ЧД : СА – скільки чистого доходу формує 1 грн. коштів вкладена в активи підприємства.

ІБ2011=1,2*(4559/18001)+1,4*[(347)/((14221+18001)\2)]+3,3*(1234/((14221+18001)/2)+0,6*(12165/4428)+1*(63907/((14221+18001)/2)=1,2*0,25+1,4*0,022+3,3*0,077+0,6*2,75+1*3,97=6,21

ІБ2012=1,2(4235/17416)+1,4(423/((18001+17416)/2)+3,3(512/((18001+17416)/2)+0,6(12347/3760)+1(64092/((18001+17416)/2)=1,2*0,24+1,4*0,024+3,3*0,029+0,6*3,28+1*3,62=6,01

ІБ2013=1,2(5544/18342)+1,4(869/((17416+18342)/2)+3,3(1111/((17416+18342)/2)+0,6(12572/5770)+1(68249/((17416+18342)/2)=1,2*0,302+1,4*0,049+3,3*0,029+0,6*2,18+1*3,82=5,66

Рівень ІБ 2,99 визначає фінансово стійкі підприємства. У проміжку 1,81 – 2,99 – формується зона невизначеності, і якщо  1,81 – неплатоспроможності. Граничне значення показника 2, 675.

2. Модель Альтмана Е. (1983 р.):

ІБ = 0,717 (ОА : А) + 0,847 [(ЧП – Д) : СА] + 3,107 (ОП : СА) + + 0,42 (ВК : ЗК) + 0,995 (ЧД : СА),

де ВК : ЗК – рівень власних коштів за балансовою вартістю 1 грн. залученого капіталу. Граничне значення показника для визначення банкрутства дорівнює 1,23.

ІБ2011=0,717*0,25+0,847*0,022+3,107*0,077+0,42*2,75+0,995*3,97=5,5

ІБ2012=0,717*0,24+0,847*0,024+3,107*0,029+0,42*3,28+0,995*3,62=5,3

ІБ2013=0,717*0,302+0,847*0,049+3,107*0,029+0,42*2,18+0,995*3,82=5,1

Отже, згідно моделей Альтмана Е., ДП «Ємільчинське лісове господарство» мало стійкий фінансовий стан протягом усього досліджуваного періоду.

3. Двофакторна модель:

ІБ = -0,387 + [(ОА : ПЗ) · (-1,0736)] + (ЗК : А) · 0,0579,

де ПЗ – поточні зобов’язання;

ОА : ПЗ – загальна платоспроможність;

ЗК : А – питома вага залученого капіталу в загальній сумі активів.

Якщо результат ІБ виявляється від’ємним, ймовірність банкрутства невелика. Додатнє значення ІБ вказує на високу ймовірність банкрутства.

ІБ2011=-0,387+((4559/4428)*(-1,0736))+(4428/18001)*0,0579=-1,5

ІБ2012=-0,387+((4235/3760)*(-1,0736))+(3760/17416)*0,0579=-1,6

ІБ2013=-0,387+((5544/5770)*(-1,0736))+(5770/18342)*0,0579=-1,4

Оскільки, значення індексу імовірності банкрутства розрахованого за методикою двофакторної моделі було від’ємним протягом трьох досліджуваних років, імовірність банкрутства підприємства незначна.

4. Модель Ліса (1972 р.)

ІБ = 0,063 (ОА : А) + 0,092 (ОП : СА) + 0,057 [(ЧП – Д) : СА] + +0,001 (ВК : ЗК)

Граничне значення показника дорівнює 0,037.

ІБ2011=0,063*0,25+0,092*0,077+0,057*0,022+0,001*2,75=0,027

ІБ2012=0,063*0,24+0,092*0,029+0,057*0,024+0,001*3,28=0,022

ІБ2013=0,063*0,302+0,092*0,029+0,057*0,049+0,001*2,18=0,027

Згідно моделі Ліса, що була розроблена для підприємств Великобританії, існує висока імовірність банкрутства підприємства протягом усього періоду дослідження.

5. Модель Таффлера (1997 р.)

ІБ = 0,53 (ОП : СПЗ) + 0,13 (ОА : ЗК) + 0,18 (ПЗ : А) + 0,16 (ЧД : СА)

де – СПЗ – середньорічна сума поточних зобов’язань;

ОП : СПЗ – рівень операційного прибутку на 1 грн. поточних зобов’язань;

ПЗ : А – питома вага поточних зобов’язань в активах.

Граничне значення показника дорівнює 0,2.

ІБ2011=0,53*(1234/4352,5)+0,13*(4559/4428)+0,18*(4428/18001)+0,16(63907/((14221+18001)/2)=0,53*0,28+0,13*1,03+0,18*0,25+0,16*3,97=0,97

ІБ2012=0,53*(512/4094)+0,13*(4235/3760)+0,18*(3760/17416)+0,16(64092/17708,5)=0,53*0,13+0,13*1,13+0,18*0,22+0,16*3,62=0,84

ІБ2013=0,53*(1111/5419,5)+0,13*(5544/5770)+0,18*(5770/18342)+0,16*(68249/17879)=0,53*0,21 +0,13*0,96+0,18*0,32+0,16*3,82=0,91

Модель Тафлера вказує на стабільний фінансовий стан підприємства малу імовірність банкрутства.

6. R – модель:

ІБ = 8,38 (ОА : А) + 1,0 (ЧП : СВК) + 0,054 (ЧД : СА) + 0,63 (ЧП : В),

де СВК – середньорічна сума власного капіталу; В – сукупні витрати від діяльності підприємства;

ЧП : СВК – прибутковість власного капіталу за чистим прибутком, коп. / грн.;

ЧП : В – прибутковість витрат від господарської діяльності, коп. / грн.

ІБ2011=8,38*(4559/18001)+1*(347/10459,5)+0,054*3,97+0,63*(347/63531)= 8,38*0,25+1*0,033+0,054*3,97+0,63*0,006=2,35

ІБ2012=8,38*(4235/17416)+1*(423/12256)+0,054*(64092/17708,5)+ +0,63*(423/64872)=8,38*0,24+1*0,035+0,054*3,62+0,63*0,007=2,25

ІБ2013=8,38*(5544/18342)+1*(869/12459,5)+0,054*(68249/17879)+0,63* *(869/82004)=8,38*0,3+1*0,07+0,054*3,82+0,63*0,011=2,8

Ймовірність банкрутства підприємств визначається за наступними критеріями (табл. 32):

Таблиця 1.31