Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект біологія.doc
Скачиваний:
1046
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Функції днк

Одиницею спадковості є ген – ділянка молекули ДНК. Ген містить інформацію про послідовність амінокислотних залишків поліпептидів, молекул транспортної або рибосомної РНК. Він є елементарним носієм спадкової інформації. Таким чином, ДНК зберігає спадкову інформацію і забезпечує її передачу дочірнім клітинам під час поділу материнської.

Рибонуклеїнові кислоти (рнк)

Рибонуклеїнові кислоти (РНК) - полімери. Переважно більшість молекул РНК складається з одного ланцюга, закрученого у спіраль.

Існують три основні типи РНК, які відрізняються за місцем локалізації в клітині, нуклеотидним складом, розмірами та функціональними властивостями. Це інформаційна, або матрична РНК (іРНК або мРНК), транспортна (тРНК) та рибосомна (рРНК).

Інформаційна РНК становить собою копію певної ділянки молекули ДНК і переносить генетичну інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга, а також бере безпосередньо участь у його збиранні. Молекула іРНК складається з 300 – 30000 нуклеотидів відповідно до довжини ділянки ДНК, яку вона копіює. Відомі вторинна та третинна структури іРНК, які формуються за допомогою водневих зв’язків, гідрофобних та електростатичних взаємодій. Молекула іРНК відносно не стабільна, у мікроорганізмів термін її життя становить декілька хвилин.

Транспортна РНК містить 70 -90 нуклеотидів і становить до 10% загальної кількості РНК. Вона приєднує амінокислоти, транспортує їх до місця синтезу білкових молекул, «впізнає» ділянку іРНК, яка відповідає амінокислоті, що транспортується, та визначає місце розташування амінокислоти на рибосомі. Кожна з амінокислот транспортується до місця синтезу білка своєю тРНК.

Рибосомна РНК становить близько 85% загальної кількості РНК клітини і 60% маси рибосоми. Її молекули складаються з 3000 – 5000 нуклеотидів. Взаємодіючи з рибосом ними білками, вона забезпечує певне просторове розташування іРНК й тРНК на рибосомі, виконуючи структурну функцію. Рибосомна РНК не бере участі у передачі спадкової інформації. У клітинах еукаріот рРНК синтезується в ядерці.

У клітині РНК синтезується на молекулі ДНК за участю ферментів РНК- полімераз. Вона комплементарна ділянці однієї з ниточок ДНК, на який синтезована, тобто послідовність нуклеотидів ділянки молекули ДНК визначає порядок розташування нуклекотидів у молекулі РНК.

Лекція № 5

Тема: Основи цитології.

Мета: Сформувати у студентів поняття про клітинну теорію, методи вивчення життя на клітинному рівні, будову клітин живих організмів. Порівняльна характеристика будови еукаріотів та прокаріотів.

План

1. Методи цитологічного дослідження.

2. Будова клітини.

3. Будова еукаріот.

4. Будова прокаріот.

Клітина - основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, елементарна біологічна система.

Існують організми одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні.

Одноклітинні організми є цілісними самостійним організмом, якому властиві всі життєві функції, притаманні багатоклітинним організмам.

Колоніальні організми складаються з певної кількості клітин одного чи декількох типів. На відміну від багатоклітинних організмів, клітини колоніальних звичайно функціонують незалежно одна від одної.

У багатоклітинних організмів клітини відрізняються за особливостями будови та виконуваними функціями, утворюють тканини, органи та їхні системи. Багатоклітинний організм функціонує як цілісна система, а клітини є його елементарними складовими частинами.