Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект біологія.doc
Скачиваний:
1046
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Прокаріоти

Прокаріоти – одноклітинні організми, у клітинах яких немає оформленого ядра та багатьох інших органел, які є в еукаріотів. Для всіх прокаріотичних клітин характерними є малі розміри (не більш ніж 10 мкм), збереження генетичного матеріалу у формі кільцевої молекули ДНК (нуклеоїду). До прокаріотичних організмів належить бактерії та ціанобактерії, які раніше називали синьо-зеленими водоростями.

Якщо в прокаріотів відбувається процес аеробного дихання, то для цього використовуються спеціальні випинання плазматичної мембрани – мезосоми. Якщо батерії фотосинтезують, то процес відбувається на фотосинтетичних мембранах – тилакоїдах.

Синтез білка в прокаріотів відбувається на рибосомах, але вони менші за розмірами, ніж рибосоми еукаріотів.

У прокаріотичній клітині мало органел, жодна з них не має двомембраної будови, внутрішні мембрани трапляються рідко. Якщо вони є, то на них відбуваються процеси дихання або фотосинтезу.

Єдність будови клітин

Клітини є досить різноманітними. Їхня різноманітність настільки велика, що розглядаючи клітини в мікроскоп, учені не помічали в них схожих рис або властивостей. Але потім зясували, що за всім різноманіттям клітин криється їхня принципова єдність, спільні для них прояви життя.

Вміст будь-якої клітини відокремлений від зовнішнього середовища особливою структурою – плазматичною мембраною. Ця відокремленість дозволяє створювати всередині клітини особливе середовище, не схоже на те, що її оточує. Тому в клітині можуть відбуватися ті процеси, які не відбуваються більш ніде. Їх називають процесами життєдіяльності.

Внутрішнє середовище живої клітини, обмежене плазматичною мембраною, називається цитоплазмою. Вона включає гіаплазму та клітинні органели, а також різні непостійні структури – включення.

До органел, які є в будь-якій клітині, належать також рибосоми, на яких відбувається синтез білка.

Єдність будови всіх клітин є підтвердженням єдності живого світу.

Будова клітин еукаріотів

Еукаріоти – це організми, клітини яких, на відміну від клітин прокаріотів, мають ядро. Ядро – це найбільша органела еукаріотичної клітини, у якій зберігається і з якої переписується спадкова інформація, записана у хромосомах. Хромосома – це гігантська молекула ДНК, інтегрована з білками.

У ядрі міститься ядерце – місце, де утворюються інші важливі органели, що беруть участь у синтезі білка – рибосоми. Але рибосоми лише формуються в ядрі, а працюють вони у цитоплазмі Частина з них перебуває в цитоплазмі вільно, а частина прикріплюється до мембран, що утворюють сітку, яку дістала назву ендоплазматичної. Рибосоми - немембранні органели.

Ендоплазматична сітка – це сітка канальців, обмежених мембранами. Існує два типи ендоплазматичної сітки: гладенька та гранулярна. На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки розташовані рибосоми, тому в ній відбувається синтез та транспортування білків. А гладенька ендоплазматична сітка – це місце синтезу та транспортування вуглеводів і ліпідів. На ній рибосом немає.

Для синтезу білків, вуглеводів та жирів необхідна енергія, яку в еукаріотичній клітині виробляють клітини – мітохондрії.

Мітохондрії – двомембранні органели, у яких здійснюється процес клітинного дихання. На мембранах мітохондрій окислюється органічні сполуки та накопичується хімічна енергія у вигляді особливих енергетичних молекул (АТФ).

У клітинні також є місце, де органічні сполуки можуть накопичуватися і звідки вони можуть транспортуватися – це апарат Гольджі, система плоских мембранних мішечків. Він бере участь у транспортуванні білків, ліпідів, вуглеводів. В апараті Гольджі утворюються також органели внутрішньоклітинного травлення – лізосоми.

Лізосоми – одно мембранні органели, що є характерними для клітин тварин, містять ферменти, які можуть розщеплювати білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, ліпіди.

Усі органели клітини працюють спільно, беручи участь у процесах обміну речовин та енергії.

У клітині можуть бути органели, що не мають мембранної будови, наприклад рибосоми та цитосклет. Ц»итосклет – це опорно-рухова система клітини, що включає мікрофіламенти, війки, джгутики, клітинний центр, який продукує мікротьрубочки та центріолі. Існують органели, характерні тільки для клітин рослин, - пластиди.

У клітинах рослин є також вакуолі – продукти життєдіяльності клітини, що є резервуарами води та розчинених у ній сполук.

До еукаріотичних організмів належать рослини, тварини та гриби.