Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект біологія.doc
Скачиваний:
1069
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Пластичний обмін

Сукупність реакцій біохімічного синтезу, в результаті яких із речовин, що потрапили до клітини, синтезуються необхідні для неї сполуки, називають пластичним обміном. До основних процесів пластичного обміну належать біосинтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, а також фотосинтез і хемосинтез.

Біосинтез білків

Перший етап біосинтезу білка – транскрипція – пов’язаний із синтезом молекули іРНК. При цьому особливий фермент РНК- полімераза розщеплює подвійну спіраль ДНК і на одному з її ланцюгів за принципом комплементарності синтезується молекула іРНК, яка таким чином повторює послідовність нуклеотидів певної ділянки молекули ДНК. Потім молекула іРНК з ядра надходить у цитоплазму клітини до рибосом.

На наступномі етапі процесу біосинтезу білків, який названо трансляція, послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК переводиться в послідовність амінокислотних залишків молекули білка, що синтезується.

У цитоплазмі кожна з 20 амінокислот за допомогою ковалентного зв’язку приєднується до певної тРНК, яка вивільнюється при розщепленні АТФ. Потім іРНК зв’язується з рибосомою, а згодом – із амінокислотним залишком, прикріпленим до певної тРНК. Транспортна РНК, що переносить амінокислоту, за принципом компліментарності взаємодіє з особливим триплетом іРНК, який дає сигнал про початок синтезу полепептидного ланцюга. Внаслідок цього процесу виникає ініціативний комплекс, який складається з триплету іРНК, рибосоми та певної тРНК.

Далі поліпептидний ланцюг продовжується завдяки тому, що амінокислотні залишки послідовно з’єднуються між собою за допомогою пептидних зв’язків.

Під час синтезу молекули білка рибосома насувається на ниткоподібну молекулу іРНК таким чином, що іРНК опиняється між її двома субодиницями. Рибосома «ковзає» зліва направо по іРНК і складає білкову молекулу. В рибосомі є особлива ділянка – функціональний центр, де відбувається трансляція. Молекула іРНК з нанизаними на неї рибосомами називають полі сомою. Для здійснення процесу синтезу необхідні особливі білки та енергія, яка вивільнюється при розщепленні АТФ.

Коли рибосома досягає стоп-кодону, синтез білкової молекули завершується, і рибосома разом з нею залишає іРНК. Потім рибосома потрапляє на будь-яку іншу молекулу іРНК, а молекула білка – в ендоплазматичну сітку, по якій вона транспортується у певну ділянку клітини. На іРНК з її лівого кінця насуваються нові рибосоми, і біосинтез білкових молекул триває далі.

На заключному етапі синтезований білок набуває своєї природної структури, утворюючи певну просторову конфігурацію. За участю відповідних ферментів відбувається відщеплення зайвих амінокислотних залишків, введення фосфатних, карбоксильних та інших груп, приєднання вуглеводів. Лише після цих процесів молекула білка стає функціонально активно.

Процеси синтезу білкових молекул потребують затрат енергії, яка вивільняється при розщепленні молекул АТФ.

Лекція № 9

Тема: Тканини тварин та рослин.

Мета: Сформувати у студентів поняття про класифікацію тканин тварин та рослин, їх функції.

План

1. Тканини рослин.

2. Тканини тварин.

Тканиною називають групу подібних за будовою клітин, структурно і функціонально пов’язаних між собою.

У тварин і рослин є певні відмінності у формуванні й структурі тканин. У тварин різні типи тканин диференціюються під час розвитку зародка з різних зародкових листків (екзот-, мезо- та ентодерми). У вищих рослин усі постійні тканини беруть початок від твірної тканини – меристеми. Головна відмінність між тканинами тварин і рослин полягає в тому, що тканини у тварин складаються не лише з клітин, але й містять міжклітинну речовину та інші структури, які є продуктами їхньої життєдіяльності.