Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ustatkuvannya_ZGRG_-_konsp_lektsiy_-_2015.doc
Скачиваний:
176
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
11.22 Mб
Скачать

Електронні контрольно-касові реєстратори (еккр)

Цей технічний пристрій зовні мало чим нагадує касовий апарат. По-перше, в ньо­му немає клавіатури, яка дозволяла б вручну вводити дані про розрахун­кові операції. Управління пристроєм здійснюється винятково через канал зв'язку з комп'ютером (або іншим керуючим пристроєм). Фактично ЕККР — це друкуючий пристрій так званої повної конфігурації, уп­равління яким здійснюється за допомогою комп'ютера.

ЕККР призначений для обробки і зберігання фіскальної інформації, виведення алфавітно-цифрової інформації в комп'ютерно-касових системах, вживаних у сфері торгівлі, ресторанного господарства, послуг, а також як вбудовані для реєстрації фіскальних операцій в томатах з продажу товарів (послуг).

Перші ЕККР з'явилися у Державному реєстрі електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем ще в кінці минулого десятиріччя. Сферою їх застосування були розрахунково-касові вузли великих магазинів — торговельних підприємств, які одночасно обслуговують значну кількість покупців і працюють з великим (десятки тисяч найменувань) асортиментом товарів. Вони обладнані потужними дру­куючими пристроями, працюють у комп'ютерних системах обліку товарів супер- і гіпермаркетів. ЕККР забезпечують швидкий друк фіскальних ка­сових чеків з детальним відображенням у них найменувань, цін та вартості придбаних товарів, а також накопиченням інформації про обсяги прове­дених розрахункових операцій і реалізованих товарів.

До складу ЕККР (рис. 72) повинні входити такі основні функціональні блоки:

—блок фіскальної пам’яті;

— механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів;

— індикатор клієнта;

— інтерфейс зв'язку ЕККР з керуючим пристроєм.

Усі блоки ЕККР (за винятком індикатора клієнта) мають розміщу­ватися під єдиним кожухом.

Механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів ЕККР по­винен забезпечувати одночасне друкування чеків і контрольної стрічки.

ЕККР має забезпечувати можливість роботи у таких основних ре­жимах:

— режим попереднього програмування;

— режим реєстрації;

— режим звітування.

Переключення режимів роботи ЕККР повинно здійснюватися шля­хом введення відповідного пароля (застосування спеціального ключа).

Рис. 72. Електронні контрольно-касові реєстратори

Комп’ютерно-касові системи

На даний час в закладах ресторанного господарства в якості реєстраторів розрахункових операцій все більшого використання набувають комп’ютерно-касові системи. До них відносятьсяPOS-термінали і POS-системи.

POS-термінал— апаратно-програмний комплекс на базі РС-сумісного компютеру, що дозволяє здійснювати розрахункові операції, як це робить звичайний касовий апарат (рис. 73). Крім обліку продажів POS-термінал може накопичувати й інші дані для їхнього наступного аналізу. POS-термінал має інтерфейс взаємодії з користувачем для полегшення пошуку формування фіскальних чеків, підрахунку здачі, виконання різних звітів та ін.

Рис. 73. Загальний вигляд POS – терміналу

Звичайно до складу POS-терміналувходить системний блок персонального комп'ютера, фіскальний реєстратор, монітор касира, грошова шухляда, клавіатура зі зчитувачем магнітних карток і дисплей покупця. Усі ці модулі, інтегровані разом, являють собою закінчене робоче місце касира.

POS-система- це комп’ютеризований апаратний комплекс для автоматизації роботи касирів на базі фіскальних реєстраторів. До його складу можуть входити ті ж складові пристрої, що входять і доPOS-терміналу.

Основна відмінність POS – терміналу від POS – системи полягає в тому, що модуль фіскальної пам'ятіу POS – системи знаходиться у друкуючому пристрої, а саме у фіскальному реєстраторі.

У POS – термінала модуль фіскальної пам'ятізнаходиться у системному блоці комп'ютера. Фіскальний реєстратор при цьому виконує лише функції друкуючого пристрою.

Комп’ютерно-касові системи активно застосовуються в складі автоматизованих систем обліку.

Робота з активною системою РРО, і зокрема з POS-терміналами, дозволяє успішно керувати асортиментною та ціновою політикою, автоматизувати процес замовлення товарів у постачальників, використовуючи поняття «мінімально допустимих залишків», скоротити втрати від пересортиці і розкрадань, знизити тривалість оформлення внутрішніх документів і оперативно отримувати достовірну інформацію про робочий процес. Інформацію зручно мати у вигляді звітів. Сучасний РРО здатний формувати найрізноманітніші звіти.

Актуальним також є питання про захист від крадіжок. За оцінками фахівців, суттєві втрати прибутку припадають на крадіжки через каси. В даний час з'явилися цифрові системи відео контролю касових операцій, наприклад,«POS-інтелект». Дана система дозволяє відстежити неправомірність дій касира: шахрайство при анулюванні угод і повернення товару; розкрадання готівкових грошей; фальсифікації штрих-коду товару; маніпуляції з пластиковими карта ми

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]