Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
467.67 Кб
Скачать

Білет № 1

1 Облік касових операцій

Касові операції — це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо. Усі підприємства згідно із законодавством зберігають свої кошти в банках. Для здійснення операцій з готівкою на підприємствах створюються каси. Каса підприємства [3] — приміщення або місце, призначене для приймання, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Каса повинна бути спеціально обладнана, а кошти зберігатися в металевій шафі. Видача грошей здійснюється через віконце, при зачинених дверях. Доставка отриманої готівки з банку здійснюється, в разі потреби, з охороною; не можна перевозити готівку в громадському транспорті. Підприємству встановлюється ліміт залишку готівки в касі одним із обслуговуючих банків за вибором підприємства. В інші банки, де підприємство має поточні розрахунки, подаються копії заяви-розрахунку з установленим лімітом каси. Штраф за перевищення ліміту готівки в касі стягується в двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день. В дні виплати зарплати впродовж трьох днів дозволяється перевищення ліміту готівки в касі. Рух коштів у касі оформлюють такими первинними документами — прибутковий касовий ордер (форма № КО-1); — видатковий касовий ордер (форма № КО-2); — платіжні, розрахунково-платіжні відомості. Приймання готівки в касу підприємства оформлюють прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером. При прийманні готівки видається квитанція з підписами головного бухгалтера і касира та печаткою. На гроші, отримані в банку за грошовим чеком, теж оформлюють прибутковий касовий ордер. Видачу грошей із каси оформлюють видатковими касовими ордерами або платіжними відомостями, підписаними керівником і головним бухгалтером. Касові ордери до передання в касу реєструють у журналі реєстрації касових ордерів (форма № КО-3 або № КО-За). Аналітичний облік Регістром аналітичного обліку з обліку касових операцій є касова книга (форма № КО-4). Кожна операція за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером записується в касову книгу в день її здійснення.  Синтетичний облік ведеться на активному рахунку 30 "Каса", субрахунки: 301 "Каса в національній валюті"; 302 "Каса в іноземній валюті". Надходження грошей відображається за дебетом, витрачання — за кредитом рахунку. В балансі сальдо цього рахунку відображається в розділі 2 активу. Регістри синтетичного обліку: — повна журнально-ордерна форма — Журнал-ордер 1, Відомість 1; — скорочена журнально-ордерна форма — Журнал-ордер 1, Відомість 1; — спрощена форма — Відомість 1-м (або В-4). Бухгалтерські проведення з обліку касових операцій подано у табл. 2.1.

Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється в бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку касових операцій на рахунку 301 «Каса в національній валюті».

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валюті, відкривається окрема касова книга. А бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на рахунку 302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 30(301 і 302) відображаються операції з надходження готівки в касу. Найбільш типовими операціями за дебетом рахунка 30 є:

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Основні господарські операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1. Отримано готівку до каси з реєстраційного рахунка установи в органах казначейства

301

321

2. Повернуто підзвітною особою залишок невикористаного авансу

301

362

3. Виплачено заробітну плату працівникам установи

661

301

4. Внесено до каси плату за навчання студентами, що навчаються на контрактній основі

301

364

5. Видано під звіт готівку працівникам на службові відрядження

362

301

6. Виплачено стипендії аспірантам

662

301

7. Внесено плату за проживання в студентських гуртожитках

301

364

8. Внесено готівку з каси невиплаченої заробітної плати на реєстраційний рахунок

321

301

9. Виплачено депоновану заробітну плату

671

301

10. Внесено до каси готівку винною особою за нестачу матеріальних цінностей, виявлених під час

301

362

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]