Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi_do_testu.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Предметом історії ек-них учень є:

історичний процес виникнення, розв-ку та зміни ек-них теорій в ході еволюції людського сус-ва.

історичний процес створення і розв-ку ек-них те-орій різними напрямами і школами.

Вкажіть відмінності предмету історії ек-них учень від предмету ПЕ:

Предметом історії ек-них учень є історичний процес створення і розв-ку ек-них теорій різни-ми напрямами і школами., а предметом ПЕ – ви-робничі (соц-но-ек-ні) відносини, що виникають між людьми в процесі В, обміну, розподілу та спож-ня мат благ.

Вкажіть методи досл-ня історії ек-них учень:

історичний, логічний, територіальний, мотиваці-йний

Тема 2. Ек-на думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

Ідеї мислителів якої країни або країн стали історичною висхідною для сучасної ек-ної науки:

Стародавньої Греції.

Ек-на думка Стародавнього світу хар-ся:

відображенням стану соц-но-ек-ого і політичного розв-ку тогочасних сус-в; переважанням натура-льно-госп-ого підходу до ек-них питань;формуванням основ ек-ної науки.

Визначіть історичні умови виникнення меркан-тилізму:

формування світового ринку; розклад феодаліз-му та зародження кап-зму; первісне нагромад-ження капіталу;

Які з наведених положень про меркантилізм є вірними ?

1-а теоретична спроба розробки кап-ого способу В; предметом досл-ня є сфера обігу; джерелом багатства вважається лише зо-внішня торгівля; єдиним справжнім багатством країни є гроші;перше обґрунтування політики протекціонізму;

Встановіть відповідність:

А.Монкретьєн -«ПЕ»;

Ранній меркантилізм - теорія грошового балансу

Т.Мен - теорія торгового балансу;

Г.Скаруффі - проект єдиної загальноєвропейсь-кої грошової сис-ми;

Пізній меркантилізм – теорія торгового балансу;мануфактурна сис-ма.

Визначте спільні риси раннього і пізнього меркантилізму:

вони досліджували багатство і джерела його зростання; головна увага зосереджується на сфері обігу, зокрема зовнішньої торгівлі; відоб-ражали інтереси торгової буржуазії, яка уособ-лювала торговий капітал.

Укажіть відмінності раннього і пізнього меркантилізму:

ранні ототожнювали багатство з грошима, то пі-зні під ним розуміли надлишок продуктів, які ма-ють на зовнішньому ринку перетворитися на гроші. Виходячи з цього, ранні мер-ти з метою зростання багатства пропонували накопичення скарбів, а пізні виступали за розв-к зовнішньої торгівлі, зокрема посередницької. А також були прихильниками розв-ку мануфактур. Ідеї моне-тарного меркантилізму ґрунтувалися на теорії грошового балансу, мануфактурного мерканти-лізму - торгівельного балансу. Ранні мер-ти бачили в грошах засіб накопичення, а пізні – засіб обігу і тлумачили їх як капітал: Г – Т – Г`.

Визначіть найважливішу проблему стародавньої римської літератури: - організіція та методи госп-ня в рабовласницьких латіфундіях; піднесення ек-ки с-г

Назвіть основні ек-ні проблеми, які досліджувалися Фомою Аквінським: - власність; «справедлива ціна»; ли-хварство, гроші, торгівля, торговий прибуток.

Арістотель відносив до сфери хрематистики: - велику торгівлю і лихварство;

Згідно з поглядами Томи Аквінського в основу визначення “справедливої ціни” товару покладено: - витратний і морально-етичний принцип одночасно.

Згідно з поглядами Аристотеля і Аквінського гроші це: - результат домовленості між людьми.

Згідно з меркантилістською концепцією джерелом грошового багатства є: - перевищення експортом над імпорту; максимальне утримання грошей в країні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]