Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Про деякі правила ділового спілкування

По-перше, запам’ятайте, що ніде в світі не прийнято писати довгих ділових листів. Економте свій і чужий час, пишіть суттєво, намагайтеся в одному листі за можливістю не торкатися різноманітних аскпектів ваших пропозицій, заперечень і пропозицій.

Службові листи, як правило, пишуться за встановленою формою.

ВПРАВА 9. Перепишіть речення. Виправте помилки.

 1. По слідуючому питанню виступить голова комісії.

 2. Підвести підсумки о присвоєнні вченої ступені поручили голові ВАК.

 3. Він діяв згідно розпорядження.

 4. Завдяки хворобі він відстав від інших.

 5. Консультації по філософії відбуваються по вівторках і п’ятницях.

ВПРАВА 10. Перекладіть словосполучення української мовою.

По прибытию на место; установить деловые контакты по вопросам производства; реализовать по безналичному расчёту, работать по программе; получить по подписке; сообщить по телефону, старший по возрасту, работать по принципам рыночной экономики, работать по совместительству; совершить по ошибке; по Вашему усмотрению; по заказу; по недоразумению; по обоюдному согласию, по поручению; по причине этого; под председательством.

ВПРАВА 11. Утворіть сполучення "прийменик + іменник" за допомогою прийменників по, на, за, від, в(у), через, після, з.

Визначте відмінок іменників:

А. Ім’я, професія, замовлення, адреса, народження, вимога, час, освіта, потреба.

Б. Зразок, обставини, автор, використання, доказ, бажання, справи, список, думка, закон.

ВПРАВА 12. Перекладіть речення українською мовою.

 1. По первому вопросу повестки дня выступил председательсвующий на собрании академик.

 2. Товары, принятые от иностранных граждан, продаются по ценам ниже рыночных.

 3. При подготовке к экзамену преподаватель советовал пользоваться конспектом по математике.

 4. Остановка транспорта по требованию отменена.

 5. Пособие с приложением вы можете получить по почте наложенным платежом, если отправите заявку по адресу.

 6. Комиссией внесены предложения по понижению уровня цен.

ВПРАВА 13. Побудуйте правильно словосполучення. Поясніть ваш вибір.

 1. Літак було знято з виробництва (у зв’язку, з , з-за, за, завдяки, в силу — його конструктивні недоліки).

 2. Відмовити (по причині, у зв’язку з, з-за, через — відсутність належних приміщень).

 3. Вирішити питання (з, про, через — постачання дизпалива).

 4. Подати заяву (про, на, по — звільнення).

 5. Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з — наказ).

 6. Робота виконана (з, по, відповідно до — інструкція).

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте наданий текст, визначіть вид згортання інформації. Зробіть усне повідомлення про особливості функціонування прийменників.

Реферат

У тексті розкривається поняття прийменника, який уточнює граматичне значення іменників і виражає зв’язки між словами в реченні.

Автор виділяє групи прийменників за такими ознаками: за походженням і за будовою. Докладно пояснює належністю прийменників за походженням до простих (первинних) і похідних (вторинних), відмінність від інших частин мови (іменників, прислівників).За будовою виділяє прості, складні і складені.

У закінченні розрізняються сполучення прийменників з іменниками і прислівниками.

ЗАВДАННЯ 2. Зверніть увагу на прийменникові конструкції, що є вагомими для написання реферату одного тексту. Дайте їх еквіваленти російською мовою.

складатися з трьох частин

теза про (що)

належати до (чого)

виділяти за ознаками

відмінність від чого

ЗАВДАННЯ 3. Прочитайте документ і запишіть правильний варіант.Знайдіть у тексті прийменники, дайте їм характеристику.

АВТОБІОГРАФІЯ.

Я, Мірошник Ірина Дмитрівна, народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила Київську середню школу ? 112. На протязі 1990-2000 рр. навчалася в технічному ініверситеті. Призначили працювати інженером тресту. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому тексту.

Одружена, маю доньку.

Дата Підпис

ЗАВДАННЯ 4. Перекладіть текст українською мовою. Зверніть увагу на переклад прийменникових конструкцій. Зясуйте, до якого ділового папера може бути написана така пояснювальна записка.

Во время создания независимого государства, когда был принят закон о предоставлении украинскому языку статуса государственного, в Украине вопросы языковой культуры приобретают особый вес.

Ширится круг тех, кто пишет, читает и говорит на украинском языке как родном. Письменное общение в государственной, общественной, политической, хозяйственной жизни переходит на украинский язык. Это способствует возникновению большого количества типичных ошибок, погрешностей в высказываниях и снижает уровень языковой культуры в общенациональном измерении.

В таких условиях очень важно вооружить знаниями студентов высших и средних специальных учебных заведений, ведь именно при помощи деловых документов устанавливаются официальные, служебные, деловые, партнёрские контакты между заведениями, предприятиями, институтами, государствами.

ЗАВДАННЯ 5. Перекладіть поданий текст документа-оголошення.

Объявление

12 апреля 2004 года в 15 00 в помещении Дома учёных состоится встреча с президентом Академии наук Б.Е. Патоном.

Приглашаем всех желающих

Проспект Независимости, 9 Администрация

294-79-96

ЗАВДАННЯ 5. Перечитайте оголошення, порівняйте його з попереднім. Яке з них, на Вашу думку, написано правильно. Обгрунтуйте свою думку.

Оголошення

Студентам V курсу необхідно до 13 березня здати в деканат заліковки для оформлення документів на отримання диплома

Деканат.

ЗАВДАННЯ 6. Відредагуйте наведене нижче оголошення.

Оголошення

Студентам V курсу необхідно до 13 березня здати в деканат заліковки для оформлення документів на отримання диплома.

ЗАВДАННЯ 7. Відредагуйте текст оголошення. Допишіть відсутні реквізити.

Сьогодні о півтретьої студенти зустрічаються з вченими. Хто бажає послухати, то приходьте до кафедри геодезії. Буде цікаво, не пошкодуєте!

Організатори.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.