Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Вживання прикметників у текстах різних стилів: науковому і діловому

В українській мові якісні, відносні та присвійні прикметники в різних стилях мови вживаються з неоднаковою частотою.

У науковому і діловому мовленні кількісно переважають відносні прикметники, напр.: джерельна вода, наукова стаття, математичний журнал, металева деталь. Вони означають ознаку предмета через його відношення до інших предметів. Проблема полягає в тому, що вони не мають ступенів порівняння.

Відомо, що є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста (синтетична), яка передається одним словом, і складена (аналітична), яка передається двома словами.

Ступенювання прикметників відбувається так: СтупіньСпосіб творенняПрикладВищий

проста форма

складена форма

основа прикметника + суфікс -іш-

прикметник у звичай-ній формі + слова більш, менш

тугийтугіший

різкийрізкішій

більш рішучий

менш уважнийНайвищий

проста форма

складена форма

проста форма прик-метника вищого сту-пеня + префікс най-, рідше щонай-,-якнай-

прикметник у зви-чайній формі + слова

найбільш, найменш

короткийнайко-

ротший, багатийякнайбагатший

найменш теплий,

найбільш високий

В українській мові надається перевага простій формі. Складена форма вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників має відтінок книжності, вживається переважно в науковому й офіційно-діловому стилях паралельно з простою формою: більш ефективний метод, найбільш пріоритетний напрям.

Отже, коли треба вказати, назвати ознаки предмета, що проявляються більшою або меншою мірою вживають якісні прикметники, які мають ступені порівняння, напр.: теплийтеплішийнайтепліший; досконалийдосконалішийнайдосконаліший; повнийповнішийнайповніший.

У науковму і діловому спілкуванні широко вживається аналітична форма, наприклад: більш досконала металева деталь, найбільш ґрунтовна наукова промова.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Знайдіть серед поданих нижче прикметників якісні. Відповідь обґрунтуйте.

Валютний коридор, ювілейний виступ, холодний погляд, активний учасник, виробнича бригада, літературна памґятка, службова записка, мудре рішення, податкова інспекція, повне обстеження, детальний огляд, додатковий опис.

ВПРАВА 2. Утворіть де можливо, форми ступенів порівняння від поданих прикметників.

Демократичний, респектабельний, сучасний, міцний, дужий, легковажний, широченний, офіційний, технічний, невтомний, нездійсненний.

ВПРАВА 3. Трансформуйте подані вирази і звороти, використовуючи прикметникові словосполучення.

Правила по службі; довідка про оплату податку; відомості, які подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються; умова перед укладанням договору; договір між двома сторонами.

ВПРАВА 4. Поясніть, які з поданих форм приметників використовуються в офіційно-ділових текстах.

Заводський, директорський, директорів, чорний, чорнявий, найчорніший, Людмилин, малесенький, батьківський, батьків, викладацький, технічний, кандидатський, державний, національний, фірменний, фірмовий.

ВПРАВА 5. Поясніть значення поданих нижче паронімів, складіть з ними речення.

Офіційний – офіціальний; особистий – особовий, виборний – виборчий; тактовний – тактичний.

ВПРАВА 6. Перекладіть фаховий текст з російської мови на українську, випишіть із нього прикметники.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст «Резюме у діловому стилі». Законспектуйте його інформацію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.