Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Текст ?1

Прийменниково-відмінкові форми згідно з +орудний відмінок іменників, відповідно до + родовий відмінок іменників мають виразний відтінок книжності: згідно з законами України, відповідно до завдань. Вони характерні для офіційно-ділового, наукового стилів, також для мови преси.

Помилково сполучають прийменник згідно з давальним відмінком або родовим відмінком іменників: згідно планів; неправильні конструкції відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній українській нормі форма у відповідності з.

Текст ?2

При слові заходи використовуються такі форми, як щодо + родовий відмінок, до + родовий відмінок, по + місцевий відмінок, безприйменниковий родовий відмінок, для+ родовий відмінок іменник. Форми з прийменниками щодо та до належать до найуживаніших у сучасній українській літературній мові: заходи щодо поліпшення безпеки, заходи до поліпшення побутових умов працівників.

Прийменниково-відмінкова форма по+місцевий відмінок сприймається як стилістична помилка: заходи по перебудові народної освіти.

Безприйменникова форма родового відмінка трапляється рідко через свою багатозначність: вжито заходів регулювання.

Конструкція з прийменником для має відтінок призначення; заходи для наведення порядку.

Текст ?3

Останнім часом спостерігається вживання іменникових зворотів із прийменником за, що заступають синонімічні вислови з прийменником при.

Слововживання типу при бажанні, при однакових даних тощо, які містять у своєму значенні відтінок умови (коли є бажання, якщо маємо однакові дані), замінюються синонімічними зворотами: за бажання, за однакових даних.

У конструкціях, де йдеться про значення умови, де це міститься в самому лексичному наповненні конструкції - за сприятливих умов - прийменниковий зворот за + родовий відмінок іменника правомірний, нормативно виправданий, стилістично доцільний.

Але є приклади, що засвідчують штучне впровадження прийменника за в контексті , де можна використовувати синонімічні прийменники при і у(в): за невихованого контингенту, за позитивного розвязання, за атмосферних опадів, тощо.

Звороти з прийменником при відповідають синтаксичній будові української мови, є системними явищами: при глибокому снігу, при колючому морозі.

Не треба забувати про прийменник при у звороті при тому та прислівник притому:

  1. Доповідач розповів про успіхи підприємства, при тому зауваживши, що в роботі окремих цехів виявлено серйозні недоліки.

  2. Складання планів - робота кропітка, притому варто враховувати, що їх доводиться пристосовувати до поточних подій.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перевірте себе, чи правильно Ви користуєтесь прийменниковими сполученнями.

взяти до уваги – принять во внимание

взяти до відома – принять к сведению

згідно з наказом (відповідно до наказу) – согласно приказу

протягом дня – на протяжении дня

читати (вчитися) рідною мовою – читать (обучаться) на родном языке

за життя – при жизни

за всякої погоди – при любой погоде

за два кроки – в двух шагах

на виплату – в рассрочку

на адресу – в адрес

покласти до кишені – положить в карман

вовлечь в работу – залучити до роботи

вступати до інституту – поступать в институт

прийти у справі – прийти по делу

на замовлення – по заказу

на прохання – по просьбе

за власним бажанням – по собственному желанию

за дорученням – по поручению

згідно з законом – по закону

послати поштою – послать по почте

наступного дня – на следующий день

ВПРАВА 2. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Согласно с §2 нашего договора, в соответствии с избираемой темой, отказать в должности, подготовиться к докладу, работать по совместительству.

ВПРАВА 3. Перекладіть і продовжіть речення.

  1. Все письма по функциональному назначению делятся на те, что…, и такие, что… .

  2. В протоколе оражаются… (виступи з питань, що розгл-ся, а також прийняті рішення).

  3. Каждый пункт приказа начинается с … (дієслова вн наказовій формі).

  4. В отличие от других документов, формуляр письма не имеет… .

  5. По объёму информации протоколы бывают… (короткие, полные, стенографические).

  6. Приказ вступает в силу с момента … .

  7. По содержанию объявления делятся на … ( про майбутню подію, про послуги).

ВПРАВА 4. З поданим словосполученням складіть речення з ділового мовлення.

Набирати чинності, за всіма правилами, незважаючи не несприятливі обставини, після розгляду, згідно з законом.

ВПРАВА 5. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.

Допоможіть по питанню, звернутися по адресі, прийдуть по твоєму проханню, зустрічатися по вихідним дням, комісія по справі, відрядження по службовій праці.

ВПРАВА 6. Прочитайте і запамятайте переклад українською мовою. З поданими словосполученнями складіть речення.

К тому идёт – до того йдеться

Между прочим - між іншим

Свести на нет - звести нанівець

Иметь цель – мати на меті

ВПРАВА 7. Перекладіть словосполучення українсьою мовою. Зіставте їх написання в обох мовах.

Переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; реализовать по безналичному расчёту; получить по подписке; сообщить по телефону; оказывать услуги по покупке; подготовить документы по привлечению иностранных инвестиций; заказы просим высылать по адресу; осуществлять мероприятия по регистрации; высылать пакеты документов по малым предприятиям, акционерным обществам, по обществам с ограниченной ответственностью.

ВПРАВА 8. Прочитайте текст. Перекладіть російською мовою. Порівняйте використання прийменників в обох мовах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.